Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2018 r. Wysokość świadczenia i zasady jego przyznawania

Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2018 r. Wysokość świadczenia i zasady jego przyznawania.

 

Ile wynosi zasiłek na dzieci Kindergeld w Niemczech? Gdzie składa się wniosek i jakie dokumenty trzeba do niego załączyć? Ile czeka się na przyznanie świadczenia? Wyjaśniamy.

Kindergeld w 2018 roku

Kindergeld jest świadczeniem wypłacanym co miesiąc na każe dziecko. W 2018 roku po niewielkiej podwyżce (o 2€) kwoty zasiłku kształtować się będą następująco:
194 euro na pierwsze i drugie dziecko
200 euro na trzecie dziecko
225 euro na każde kolejne dziecko

Kinderzuschlag, czyli dodatek do Kindergeld

Osoby o niezbyt wysokich dochodach (poniżej 900€ miesięcznie), ale nie pobierające zapomogi społecznej Hartz IV mogą również w 2018 roku będą mogły otrzymać dodatek do Kindergeld w wysokości do 170€ miesięcznie na każde dziecko. Dodatek ten nosi nazwę Kinderzuschlag i TUTAJ wyjaśniamy kto może go otrzymać i gdzie składa się wniosek.

Wysokość Kinderzuschlag w 2018 roku będzie taka sama jak w roku 2017.

Znacząca zmiana w zasadach przyznawania Kindergeld, która wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zasiłek rodzinny w Niemczech będzie wypłacany wstecz tylko za okres obejmujący 6 miesięcy kalendarzowych przed złożeniem wniosku. Dzięki tej zmianie prawodawca chce uniknąć nadużyć. Dotyczy to w szczególności rodziców dzieci pełnoletnich, które odbywają szkolenie zawodowe albo które skończyły jeden cykl edukacyjny i jeszcze nie rozpoczęły dalszej nauki.

Nie wszyscy rodzice wiedzą, że zasiłek rodzinny Kindergeld może być płacone na dziecko aż do ukończenia przez nie 25 roku życia, nawet jeśli ukończyło ono cykl obowiązkowego kształcenia i jeszcze nie podjęło dalszej nauki.

Według przepisów, które stracą ważność 31 grudnia 2017 roku rodzice w Niemczech otrzymywali zasiłek za okres do 4 lat wstecz.


Warto wiedzieć:
Rodzice dzieci pełnoletnich, którzy do tej pory nie otrzymywali zasiłku Kindergeld, gdyż nie wiedzieli, iż mają do niego prawo jeżeli złożą wniosek do końca 2017 roku otrzymają świadczenie na starych zasadach.


 Sposób składania wniosku o Kindergeld

Wnioski o zasiłek Kindergeld należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego drogą pocztową we właściwej ze względu na zamieszkanie Kasie Świadczeń Rodzinnych.

Wnioski o zasiłek na dziecko/dzieci należy składać na specjalnych formularzach dostępnych w Kasach Świadczeń Rodzinnych lub pobierając ze stron www.familienkasse.de lub www.bzst.de. Wniosek można wypełnić także online wchodząc na stronę https://formular.arbeitsagentur.de i wysłać go w formie zaszyfrowanej bezpośrednio do Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Warto pamiętać, że wniosek o przyznanie Kindergeld może złożyć osoba sprawująca prawnie opiekę nad dzieckiem oraz same dzieci, ale dopiero po ukończeniu 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Jakie dokumenty są potrzebne, by ubiegać się o zasiłek rodzinny Kindergeld?
• unijny akt małżeństwa i urodzenia dzieci w przypadku jeśli są to dzieci z małżeństwa, w innym przypadku potrzebny jest zupełny akt urodzenia tłumaczony na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
• W przypadku rozwodników/separacji potrzebne jest orzeczenie sądowe tłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.
• Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce całej rodziny z Urzędu Miasta i Gminy( z tłumaczeniem przysięgłym).
• Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung), przypadku jego braku ostatni niemiecki adres.
• kopie dowodu osobistego wnioskodawcy i opiekuna dziecka.
• decyzja o nieprzyznaniu/przyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ROPS-u lub MOPS-u).
• Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy do cztery lata wstecz).
• Zaświadczenie o nauce dziecka, jeśli przekroczyło 18 roku życia
• Jeśli opiekunem dziecka nie jest rodzina np. babcia wtedy potrzebne jest zaświadczenie w którym rodzice oświadczają, iż powierzają tej osobie opiekę nad swoimi dziećmi. Pismo to musi być tłumaczone ja język niemiecki.
• Ostatnie niemieckie decyzje podatkowe (Einkommensteuerbescheid)
• W przypadku, jeżeli jest prowadzona działalność gospodarcza w Niemczech kopię wpisu do Gewerberegister.

Ile trzeba czekać na przyznanie zasiłku?

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 6 miesięcy. Czas ten zależy od kilku czynników: od tego, czy wnioskodawca złożył kompletne dokumenty; od jakości porozumienia Familienkasse z polskimi urzędami; od tego, jak szybko klient reaguje na zapytania niemieckiego urzędu.

O świadczeniach rodzinnych w Niemczech pisaliśmy w artykule Świadczenia rodzinne w Niemczech


Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Podobne poradniki, które mogą Cię zainteresować:

Niemcy: Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld II (Hartz 4)

Bezpłatna opieka zdrowotna w Polsce dla osób ubezpieczonych w UE