Arbeitslosengeld I, czyli zasiłek dla osób poszukujących pracy w Niemczech

bezrobociedeWyjaśniamy kto może otrzymać w Niemczech zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld I (ALG I)

  • Komu przysługuje zasiłek Arbeitslosengeld I (ALG I)

Arbeitslosengeld I (ALG I)  mogą otrzymać osoby bezrobotne, które przepracowały w Niemczech co najmniej 12 miesięcy i opłacały w tym czasie składki na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczneie na wypadek bezrobocia) die Arbeitslosenversicherung.

W przeciwieństwie od zasiłku Arbeitslosengeld II -ALG II (Hartz IV) świadczenie to można otrzymać każdy, a nie tylko osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.

 

  • Ile wynosi zasiłek Arbeitslosengeld I – ALG I

Wysokość zasiłku zależy od wysokości wynagrodzenia jakie świadczeniobiorca otrzymał zanim utracił pracę.

Osoby bezdzietne otrzymują 60 proc. dotychczasowej pensji, a osoby posiadające dzieci na utrzymaniu 67 proc. wynagrodzenia.

 

  • Czy osoba otrzymująca zasiłek Arbeitslosengeld I -ALG I jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym?

Tak, świadczeniobiorcy ALG I są objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

  • Przez jaki okres czasu jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych ALG I

Długość wypłaty zasiłku zależy od długości stażu pracy bezrobotnego i od jego wieku. Wynosi od 180 do 720 dni kalendarzowych.

  • Gdzie składa się wniosek o ALG I?

Wniosek o zasiłek Arbeitslosengeld I  należy złożyć w lokalnym urzędzie pracy Agentur für Arbeit.

  • Transfer zasiłku Arbeitslosengeld do Polski

Osoba, która otrzymała w Niemczech prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Arbeitslosengeld i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może transferować go do Polski lub innego kraju UE. Tutaj znajduje się szczegółowa informacja na temat zasad transferowania zasiłku oraz formularzy, które trzeba pobrać.

***

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Zobacz także:

Komu przysługuje zasiłek Arbeitslosengeld II (Alg II), zwany Hartz IV

Kończy mi się przetransferowany półroczny zasiłek z Niemiec. Tam przyznano mi to świadczenie na 12 miesięcy. Czy jak wrócę do Niemiec to otrzymam zasiłek przez pozostałe 6 miesięcy?  – Odpowiedzi udzieliła Agnieszka Juźwiuk, redaktor serwisu Powroty.gov.pl.

Integrationskurs, czyli kurs integracyjny w Niemczech

Formalności po przeprowadzce do Niemiec:  kwestia przerejestrowania pojazdu

Przyjazd do Niemiec i rejestracja w niemieckim urzędzie pracy