Przejdź do treści

Do 10 października można składać projekty polonijne na pierwsze półrocze 2017 r.

06/10/2016 12:26

kalendarz11Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie informuje, iż do 10 października 2016 r. można składać oferty współpracy projektowej dotyczące współpracy z placówką przy realizacji projektów polonijnych, które przeprowadzenie zaplanowano na pierwsze  półrocze 2017 r.

Oferty należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej  na adres email: [email protected]

Projekty, które  mają być  realizowane  w drugiej połowie 2017 r. (1 lipca-31 grudnia), można  zgłaszać co do zasady do 15 kwietnia 2017 roku. Jednak w przypadku, gdy projekty, przewidziane na drugą połowę 2017 roku, są już zaplanowane, mogą Państwo składać oferty projektowe do Ambasady również w pierwszym terminie tj. do 10 października 2016 r.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie uprzejmie prosi  o rzetelne i kompletne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (klik>>)

Przy wypełnianiu wniosku należy używać polskiej czcionki (polskich znaków diakrytycznych) oraz nie przesyłać żadnych dodatkowych załączników dot. opisu projektu. Oferty w wersji papierowej oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty niekompletne zawierające istotne braki i błędy nie będą rozpatrywane, a w wypadku niewielkich uchybień zostaną zwrócone wnioskodawcy w celu uzupełnienia.

W przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty projektowej, należy o zhierarchizować oferty od najbardziej do najmniej istotnej.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie dokonuje oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w rządowym „Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą”. Najwyżej ocenione przez placówkę oferty projektowe zgłaszane są, w ramach przyznanego placówce budżetu na współpracę z Polonią, jako wnioski projektowe placówki do dofinansowania z funduszy polonijnych, będących w gestii Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostateczną decyzję o dofinansowaniu projektu podejmuje MSZ. W związku z powyższym, Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie zastrzega sobie prawo zmieniania we wnioskach projektowych kosztorysu projektu w stosunku do kosztorysu nadesłanego przez Państwa w ramach oferty projektowej, w szczególności poprzez pomniejszenie kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Oprac. na podst. komunikatów Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie,  Współpraca projektowa ze środowiskami polonijnymi w pierwszym półroczu 2017 r.  oraz Zasady realizacji projektów we współpracy z partnerami polonijnymi w 2017 roku .

Więcej informacji na temat sposobu projektów polonijnych  do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie  znajduje się tutaj>>

Źródło: Serwis internetowy Ambasady RP w Berlinie berlin.msz.gov.pl