Przejdź do treści

Nie zapłacili ponad 40 milionów złotych podatków, teraz usłyszeli prokuratorskie zarzuty

29/06/2017 06:46

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw oszustw podatkowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które miały związek z obrotem olejem smarowym, sprzedawanym jako olej napędowy oraz praniem brudnych pieniędzy.

Zatrzymano kilkunastu członków grupy

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy pozwalający na sporządzenie i ogłoszenie podejrzanym zarzutów kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Działała ona w Warszawie oraz w innych miejscach na terenie całej Polski obejmując województwo mazowieckie, dolnośląskie, warmińsko – mazurskie, lubuskie, podlaskie, wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie, lubelskie i łódzkie, a także na terenie Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech i Rumunii.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie w dniach 25 i 26 czerwca 2017 roku funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie, Komendy Stołecznej Policji, z innych jednostek Policji na terenie kraju, a także przy współpracy funkcjonariuszy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie zatrzymali kilkanaście osób. Wśród zatrzymanych są między innymi założyciele i kierujący zorganizowaną grupą.

W zatrzymaniach i przeszukaniach ponad pięćdziesięciu adresów, pod którymi przebywali podejrzani oraz znajdowały się siedziby badanych podmiotów gospodarczych, udział brało ponad trzystu policjantów z terenu całej Polski. W toku czynności zabezpieczono pieniądze w łącznej kwocie 95 tysięcy Euro, 520 tysięcy złotych, 10 luksusowych samochodów, złotą biżuterię, zegarki oraz 12 tirów wraz z cysternami o wartości szacowanej na ponad 3 miliony 5oo tysięcy złotych.

Co zarzuca się podejrzanym

W ramach ujawnionego procederu ustalono, że dla dokonania przestępstw związanych z obrotem olejem smarowym, sprzedawanym jako olej napędowy, członkowie grupy wykorzystywali kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze. Z popełnianych przestępstw uczynili oni swoje stałe źródło dochodu.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym obejmują uchylanie się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, podatkiem od towarów i usług VAT, dokonywanie wbrew przepisom ustawy wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprowadzenia na terytorium Polski wyrobu akcyzowego w postaci ponad 20 milionów litrów oleju smarowego oraz prania pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem tych czynów zabronionych. Działaniami tymi sprawcy doprowadzili do bezprawnego obniżenia zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionym procederem, uszczuplenia podatku od towarów i usług VAT, a także podatku akcyzowego wielkiej wartości, która wstępnie szacowana jest na kwotę nie niższą niż 40 milionów złotych oraz do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez właściwe Urzędy Skarbowe.

Podejrzani utworzyli skład podatkowy w jednej z miejscowości na terenie województwa mazowieckiego. Produkowano w nim olej smarowy. Następowało to między innymi na zlecenie jednego z czeskich podmiotów gospodarczych, który kontrolowany był przez członków grupy.

Śledztwo wykazało, że należności nieopłacone na rzecz Skarbu Państwa od jednej cysterny oleju wynosiły nie mniej niż 50 tysięcy złotych. Produkcja ujawnionego składu podatkowego wynosiła średnio 25 cystern tygodniowo.

Sprawcy prali brudne pieniądze

Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą podejmowali jednocześnie czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 26 milionów Euro i 15 milionów złotych. Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych. Wpłacano na nie środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych oraz nabywano za nie prawa własności do nieruchomości.

Podejrzani są przesłuchiwani

Aktualnie prokuratorzy wykonują czynności procesowe na terenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie z udziałem podejrzanych i ich obrońców. Po zakończeniu tych czynności prokuratorzy podejmą decyzje o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym bądź o wystąpieniu do Sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania.

Śledztwo ma charakter rozwojowy oraz wielowątkowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

 

Źródło:  Prokuratura Krajowa (komunikat)