Przejdź do treści

Tyle trzeba zarabiać, aby w przyszłości otrzymywać 2500 euro emerytury

21/07/2023 13:42 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 16:28
2500 euro emerytury w Niemczech

Praca w Niemczech – 2500 euro emerytury w Niemczech. Bardzo niewielu pracowników w Niemczech pobiera 2500 euro emerytury. Aby taką otrzymywać, już teraz zarobki muszą być odpowiednio wysokie. Chociaż nie jest to łatwe, jest jednak możliwe.Oto ile musisz zarabiać, żeby w przyszłości pobierać 2500 euro.
PRZECZYTAJ TAKŻE: 1500 euro emerytury – Oto ile musisz zarabiać, żeby taką otrzymywać

Emerytura w Niemczech: Aktualne informacje

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i coraz bardziej uciążliwego systemu emerytalnego, od 2002 roku niemiecki rząd federalny przeprowadził wiele reform systemu emerytalnego w celu zapewnienia jego długoterminowej efektywności i przystępności. Obejmuje to stopniowe podnoszenie ustawowego wieku emerytalnego i obniżanie maksymalnej wysokości emerytury państwowej. PRZECZYTAJ: Nowe przepisy w Niemczech od 1 sierpnia 2023. Będą miały ogromny wpływ także na życie codzienne Polaków w Niemczech

Przeciętny wiek przejścia na emeryturę wynosi obecnie 64,4 lata. Według rzecznika niemieckiego systemu ubezpieczeń emerytalnych (komunikat z dnia 30 maja 2023 roku), w ubiegłym roku średni wiek emerytalny wzrósł do tego poziomu. W 2021 roku wynosił natomiast 64,1 lat. W 2031 r. wiek emerytalny będzie wynosił 67 lat. Wyjątkiem są osoby, które przez 45 lat odprowadzały składki emerytalne, co umożliwia przejście na emeryturę w wieku 63 lat. >>> Taką emeryturę otrzymuje w Niemczech osoba, która pracowała przez 35 lat

Niemiecki system emerytalny 

Niemiecki system emerytalny składa się z kilku filarów. Osoby pracujące w Niemczech opłacają obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz gromadzą kapitał na przyszłość w ramach dodatkowych programów emerytalnych.  W tych dodatkowych programach osoby fizyczne (samodzielnie lub w ramach programów oferowanych w zakładach pracy) opłacają dodatkowe składki, aby „uzupełnić” kwotę emerytury państwowej. Te różne modele składają się na trzy filary niemieckiego systemu emerytalnego. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Emerytura w Niemczech: Aktualne informacje na temat wieku emerytalnego i składek

2500 euro emerytury w Niemczech: Tyle trzeba zarobić, aby osiągnąć wysoką kwotę świadczenia

Aby otrzymać miesięczną emeryturę w wysokości 2500 euro brutto w Niemczech, musisz zarabiać powyżej średniej – najlepiej już od momentu rozpoczęcia kariery zawodowej. Zasadniczo w odniesieniu do emerytur obowiązuje kilka zasad. Im dłużej pracownicy opłacają ustawowe ubezpieczenie emerytalne i im wyższe są składki, tym hojniejsze są zabezpieczenia emerytalne. System emerytalny w Niemczech ma jednak pewne ograniczenia.

Punkty emerytalne (Entgeltpunkte) nie rosną w nieskończoność

To ogranicza liczbę punktów emerytalnych, które możesz otrzymać rocznie. Powodem tego jest tzw. granica wymiaru składki. Jeśli zarabiasz powyżej tej granicy, nie płacisz składek na ubezpieczenie emerytalne za część powyżej tej kwoty. Oznacza to, że w pewnym momencie wyższa pensja nie będzie już przynosić żadnych dodatkowych punktów emerytalnych. 

Punkty emerytalne są ważne przy ustalaniu miesięcznej kwoty emerytury. Do emerytury stosuje się następującą formułę emerytalną. Jak wyliczyć dokładnie ile pieniędzy otrzymamy przechodząc na emeryturę pisaliśmy w artykule: Niemiecka formuła obliczania emerytury. To dzięki niej wyliczysz dokładnie wysokość świadczenia:

Niemiecka formuła obliczania emerytury: Miesięczna emerytura brutto = punkty zarobkowe x współczynnik dostępu x aktualna wartość emerytury x współczynnik rodzaju emerytury

Rentenwert, czyli współczynnik wartości emerytury

Współczynnik wartości emerytury w niemieckim ustawowym ubezpieczeniu emerytalnym, wyrażony jest w euro. Wartość ta zmienia się co roku 1 lipca. W 2023 roku wynosi zarówno w starych krajach związkowych, jak i nowych: 37,60 euro. Oznacza to, że wyrównanie wysokości emerytur między wschodem a zachodem osiągnięto już rok wcześniej niż planowano.

Jeśli wstawisz te wartości i żądaną miesięczną emeryturę brutto w wysokości 2500 euro, możesz określić, ile punktów emerytalnych, musiałeś zgromadzić w swoim życiu zawodowym.

Emerytura 2500 euro: Jak obliczyć ile powinienem zarabiać?

Za pomocą tych danych możesz obliczyć, ile musiałbyś zarabiać, aby otrzymać miesięczną emeryturę brutto w wysokości 2500 euro. Ważna jest jednak również liczba lat opłacania składek. Im dłużej wpłacasz składki na ubezpieczenie emerytalne, tym mniej punktów emerytalnych musisz zebrać w każdym roku.

Obowiązuje następująca zasada: jeśli Twoje wynagrodzenie odpowiada dokładnie średnim zarobkom wszystkich pracowników podlegających składkom na ubezpieczenie społeczne w danym roku, otrzymasz za nie dokładnie jeden punkt emerytalny. Jeśli jest ono wyższe lub niższe, liczba otrzymywanych punktów emerytalnych odpowiednio wzrośnie lub spadnie. PRZECZYTAJ: Czy polskie składki na ubezpieczenie są brane pod uwagę przy obliczeniu niemieckiej emerytury?

W 2022 roku średnie wynagrodzenie na Zachodzie wynosiło 3 290 euro, a na Wschodzie 3 150 euro. Jeśli zarabiasz dokładnie tyle pieniędzy, musiałbyś płacić na fundusz emerytalny przez dobre 69 lat na Zachodzie i dobre 70 lat na Wschodzie – analogicznie do obliczonych powyżej punktów emerytalnych. Jest to oczywiście niemożliwe.

2500 euro emerytury w Niemczech

Lata składkowe a emerytura

Według raportu z 2022 r., mężczyźni na Zachodzie mieli średnio 40,7 lat składek na dzień 1 lipca 2021 r., kobiety tylko 28,6. Na Wschodzie mężczyźni mieli średnio 44,4 lat składek, kobiety 41,6.

Aby zniwelować „lukę” do koniecznych 69 i 70 lat składkowych, należałoby zbierać znacznie więcej niż jeden punkt emerytalny rocznie. I teoretycznie aż tyle:

  • Mężczyźni w zachodnich landach: 1,7053 punktów emerytalnych rocznie (69,4059 punktów emerytalnych / 40,7 lat składek)
  • Kobiety w zachodnich landach: 2,4268 punktów emerytalnych rocznie (69,4059 punktów emerytalnych / 28,6 lat składek)
  • Mężczyźni we wschodnich landach: 1,5852 punktów emerytalnych rocznie (70,3829 punktów emerytalnych / 44,4 lat składek)
  • Kobiety we wschodnich landach: 1,6919 punktów emerytalnych rocznie (70,3829 punktów emerytalnych / 41,6 lat składkowych)

Należy pamiętać, że jest to kalkulacja czysto teoretyczna, ponieważ najwyższe możliwe punkty emerytalne rocznie w okresie do 2002 r. mieściły się w przedziale od 1,5 do 1,9. Zamiast zbierać więcej punktów emerytalnych rocznie, musiałbyś płacić więcej lat niż średnia, aby otrzymać emeryturę w wysokości 2500 euro.

Na podstawie wyżej wymienionych średnich zarobków za 2022 r., aby otrzymać miesięczną emeryturę w wysokości 2500 euro, musisz otrzymywać następujące wynagrodzenie brutto:

  • Mężczyźni w zachodnich landach: 5610,44 euro (3290 euro x 1,7053 punktów emerytalnych)
  • Kobiety w zachodnich landach: 7984,17 euro (3290 euro x 2,4268 punktów emerytalnych)
  • Mężczyźni we wschodnich landach: 4993,38 euro (3150 euro x 1,5852 punktów emerytalnych)
  • Kobiety we wschodnich landach: 5329,49 euro (3150 euro x 1,6919 punktów emerytalnych)

Czy osiągnięcie kwoty 2500 euro miesięcznie emerytury jest możliwe?

Jak zauważa portal T-online, biorąc pod uwagę średnie lata składek, osiągnięcie miesięcznej emerytury w wysokości 2500 euro jest czystą utopią. Zwłaszcza kobiety w zachodnich landach musiałyby radykalnie wydłużyć swój czas pracy podlegający składkom na ubezpieczenia społeczne, aby choćby zbliżyć się do tej sumy.

Rzeczywistość emerytów w Niemczech wygląda zupełnie inaczej. Według niemieckiego ubezpieczenia emerytalnego, przeciętny emeryt na Zachodzie zarabiał na koniec 2020 r. 1172 euro brutto miesięcznie, a przeciętna emerytka tylko 741 euro. Na wschodzie mężczyźni osiągnęli średnio 1249 euro, a kobiety 1065 euro.

źródło: T-online.de, PolskiObserwator.de