w

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

230 lat temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany.

Tekst konstytucji obejmował wstęp i 11 artykułów. Według Konstytucji 3 Maja ustrój Rzeczypospolitej Polskiej miał opierać się na koncepcji zwierzchnictwa narodu i trójpodziału władz. Ustawa zasadnicza zapewniała dominację władzy ustawodawczej nad wykonawczą, zapewniając rozległe kompetencje Izbie Poselskiej osłabiając jednocześnie pozycję monarchy.

Od chwili uchwalenia Konstytucja 3 maja 1791 stała się symbolem dążeń do odzyskania niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z roku 1787.

Zachęcamy do odwiedzenia specjalnej strony przygotowanej w związku z 230. rocznicą Konstytucji 3 Maja.

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de

 

Niemcy: Szef federacji szpitali o sytuacji a OIOM-ach

Zamieszki w Berlinie, setki aresztowań, dziesiątki rannych policjantów