Przejdź do treści

Problemy uczniów w niemieckich szkołach. „Wyniki testów przerażają”

11/12/2022 19:24

Wiadomości z Niemiec: Coraz więcej niemieckich uczniów ma problemy w szkole. Wielu czwartoklasistom brakuje podstawowych umiejętności. „Przede wszystkim znajomość niemieckiego i matematyki jest fatalna, co pokazały testy” – informują niemieckie media. Co piąty czwartoklasista nie osiąga minimalnych standardów – informują eksperci od edukacji.
Czytaj także: Setki tysięcy rodzin w Niemczech nie wie o tym dodatku na dziecko. Od 2023 roku wyniesie aż 250 euro miesięcznie

Alarmujące wyniki w niemieckich szkołach podstawowych

Czytanie, arytmetyka, pisanie – niemieckim uczniom szkół podstawowych brakuje podstaw na każdym kroku. Przede wszystkim ich znajomość niemieckiego i matematyki jest fatalna, co wykazały testy. Wielu czwartoklasistom brakuje podstawowych umiejętności, skarżą się eksperci od edukacji.

W wielu przypadkach szkołom podstawowym nie udaje się nauczyć tych podstawowych umiejętności wszystkich dzieci, piszą naukowcy Felicitas Thiel i Michael Becker-Mrotzek w przedstawionym w Berlinie podsumowaniu raportu naukowego dla Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec (KMK).

Powołują się na wyniki badania IQB Education Trend oraz badania Robert Koch Institute’s Child Health Study (Kiggs). Badania wykazały, że około jeden na pięciu czwartoklasistów nie osiąga minimalnych standardów w zakresie języka niemieckiego i matematyki, a prawie jedno na cztery dzieci w wieku od siedmiu do dziesięciu lat wykazuje zwiększone ryzyko wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym.

„Alarmujące wyniki” odpowiednich badań muszą być rozumiane jako sygnał ostrzegawczy, kontynuują naukowcy. Istnieje bowiem groźba długotrwałych negatywnych skutków: Uczniowie szkół podstawowych, którzy nie potrafią czytać, rozumieć, liczyć i pisać poprawnie, gdy przechodzą do następnego poziomu szkoły, będą mieli również trudniej w dalszej edukacji aż do ukończenia studiów i prawdopodobnie w całym życiu. W czasach niedoboru siły roboczej i umiejętności społeczeństwo jest jednak bardziej niż kiedykolwiek zależne od młodych ludzi z dobrym wykształceniem.

Eksperci nie obwiniają jedynie szkół za problemy edukacyjne uczniów. W raporcie stwierdzono, że należy wziąć pod uwagę, że w ostatnich latach znacznie zmieniły się warunki ramowe kształcenia w placówkach. Dotyczy to na przykład rosnącej liczby dzieci, których językiem rodzinnym nie jest język niemiecki. Według raportu dotyczy to co piątego dziecka w grupie wiekowej od trzech do sześciu lat. „Włączenie dzieci o specjalnych potrzebach, jak również dzieci, które niedawno przybyły do Niemiec również stawiają nowe wymagania przed nauczycielami szkół podstawowych”.

Jak odwrócić negatywny trend?

Eksperci proponują 20 działań, które mają odwrócić negatywny trend w zakresie umiejętności matematycznych i niemieckich z ostatnich lat. Proponują m.in.:

  • większy nacisk na promowanie kompetencji językowych, matematycznych i społecznych w kształceniu wychowawców przedszkoli
  • dalsze szkolenia, co najmniej trzy dni dokształcania rocznie na specjalistę, poprawa stosunku specjalista-dziecko i więcej czasu na pracę pedagogiczną, kompleksowa wczesna diagnostyka w wieku 3-4 lat.
  • w szkole podstawowej (zwykle cztery lata szkolne) średnio co najmniej sześć godzin języka niemieckiego i pięć godzin matematyki tygodniowo, kilka kontroli w roku szkolnym w celu sprawdzenia, czy minimalne standardy zostały osiągnięte przy użyciu „standardowych procedur diagnostycznych”.
  • usprawnienie współpracy szkoły z rodzicami poprzez regularne kontakty nauczycieli z rodzicami, niezależnie od okazji, a także obowiązkowe półroczne rozmowy edukacyjne i rozwojowe z rodzicami na temat poziomu kompetencji dzieci i uzgodnienia kolejnych celów rozwojowych.

Według raportu, środki musiałyby zostać podjęte „w najbliższych miesiącach i latach”, aby zapewnić, że uczniowie szkół podstawowych w Niemczech osiągną podstawowe kompetencje i że zapewnione zostaną minimalne standardy.
>>>> Ferie i wakacje szkolne w Niemczech w roku szkolnym 2022-2023. Kalendarz z podziałem na wszystkie kraje związkowe

Źródło: berliner-kurier.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 11/12/2022 19:29