Przejdź do treści
29/03/2018 05:59

W Niemczech rodzi się coraz więcej dzieci. Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego.

Fot. Pixabay.com

W 2016 roku w Niemczech urodziło się 792,131 dzieci, 7 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy zarejestrowano 737,575 noworodków – podaje Federalny Urząd Statystyczny.

W zachodnich landach w 2016 roku urodziło się o 8 procent dzieci więcej niż rok wcześniej. We wschodnich Niemczech natomiast tylko o 4 procent.

W ubiegłym roku Niemki urodziły ponad 607 tysięcy dzieci, o trzy procent więcej niż w roku poprzednim, natomiast cudzoziemki 184 tysiące, o 25 procent niż rok wcześniej. Oznacza to, że jedna piąta urodzonych w 2016 roku dzieci ma matkę, która nie pochodzi z Niemiec.

Współczynnik urodzeń wśród niemieckich kobiet w tym roku wynosił 1,59, co stanowi najwyższą wartość od 1973 roku, natomiast wśród migrantek 2,3. Pomimo wzrostu ww. współczynnika, Niemki rodzą nadal za mało dzieci.

Z danych Eurostatu wynika, że współczynnik urodzeń w UE wynosi 1,6, a krajem o najwyższym wzroście jest Francja (1,92), a o najniższym Hiszpania i Włochy (1,34).

Współczynnik urodzeń to współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat).