Przejdź do treści

Nowe dane Bundesbanku: Niemcy bogaci jak nigdy

17/01/2022 21:07
bogactwo Niemiec

Bogactwo Niemiec: Prywatne gospodarstwa domowe w Niemczech są zamożne jak nigdy przedtem – informuje “Deutsche Welle”, powołując się na nowe dane Bundesbanku. 

Niemcy wzbogacili się także w drugim roku pandemii, chociaż wzrost ten osłabł.

Bogactwo Niemiec: Jak zamożne są niemieckie gospodarstwa domowe

Oceniając zamożność gospodarstw domowych w Niemczech brana jest pod uwagę gotówka, papiery wartościowe, depozyty bankowe i roszczenia wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Z najnowszych danych wynika, że Niemcy zgromadzili w domach rekordową kwotę 7399 mld euro. To o 73 mld euro, albo 1,0 procent więcej niż w poprzednim kwartale – podaje “DW”.  

>>>>Bogaty jak Niemiec: Nowi bogaci, których przybyło w Niemczech w czasie pandemii

Jak informuje agencja dpa złagodzenie ograniczeń w walce z pandemią koronawirusa zwiększyło wydatki konsumentów w trzecim kwartale 2021 roku. Jednocześnie ludzie odłożyli mniej pieniędzy na kontach. Łącznie prywatne gospodarstwa domowe zwiększyły swoje środki pieniężne i depozyty o 11 mld euro. Według dpa mniej więcej tyle samo odłożyli Niemcy w 2016 roku. Bundesbank mówi o częściowej „normalizacji zwiększonych oszczędności spowodowanych pandemią”.

Najwięcej oszczędności w gotówce i depozytach

Najwięcej bogactwa zgromadzili Niemcy w gotówce i depozytach na rachunkach bankowych oraz kontach oszczędnościowych. Pod koniec września ubiegłego roku łącznie zebrali 2921 mld euro. Ze względu na niskie stopy procentowe odkładając pieniądze w ten sposób konsumenci prawie nie zarabiają, jednak w razie potrzeby mogą szybko uzyskać dostęp do swoich pieniędzy.

Według danych Bundesbanku zyski z posiadany akcji wyniosły 8 miliardów euro, a udziały w funduszach inwestycyjnych 2 miliardy euro i były znacznie niższe niż w drugim kwartale 2021 roku, kiedy to wyniosły 26 miliardów euro każdy. 

Oszczędności odłożone w towarzystwach ubezpieczeniowych na różnego rodzaju funduszach emerytalnych i polisach życiowych wzrosłu o blisko 20 mld euro do poziomu prawie 2549 mld euro.

>>>>Bogaci Niemcy chcą uciec przed podatkiem majątkowym. Wywożą pieniądze do Szwajcarii

Również w trzecim kwartale mieszkańcy Niemiec skorzystali z niskich stóp procentowych, aby zaciągnąć rozmaite pożyczki. Po odjęciu zadłużenia,  aktywa finansowe Niemców w trzecim kwartale 2021 roku wzrosły o około 42 mld euro do 5,379 mld euro w porównaniu z drugim kwartałem. Dane nie obejmują nieruchomości, które od lat wykazują silny wzrost wartości.

Mieszkańcy Niemiec wzbogacili się także w drugim roku pandemii koronawirusa i w ogólnym rachunku są tak zamożni, jak nigdy dotąd.

Źródło: Deutche Welle – redakcja polska, dpa, PolskiObserwator.de