Przejdź do treści

Centrum Informacji Konsularnej dla Niemiec już działa

30/10/2018 13:55

Centrum udziela odpowiedzi na pytania w sprawach konsularnych (np. paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego stanu cywilnego).

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Szanowni Państwo,

W trosce o dalsze doskonalenie obsługi obywateli RP w kontaktach z urzędami konsularnymi z dniem 29 października 2018 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozszerzyło obszar działań Centrum Informacji Konsularnej o terytorium Niemiec. Dotychczas z pomocy Centrum i ZTD mogli korzystać obywatele RP zamieszkali w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i Francji.

Zadaniem Centrum Informacji Konsularnej jest udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania z zakresu spraw konsularnych (przede wszystkim paszportowych i prawnych). Połączenie z Centrum Informacji Konsularnej odbywa się na zasadzie połączenia lokalnego.

  • Od 29 października 2018 r. wybierając lokalny, niemiecki numer telefonu  0049 307 001 4800 połączą się Państwo z Centrum Informacji Konsularnej, które udzieli odpowiedzi na pytania w sprawach konsularnych (np. paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego).
  • Centrum Informacji Konsularnej pod numerem 0049 307 001 4800 udziela informacji w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 09:00 do 17:00 czasu warszawskiego.
  • Kontakt z Centrum Informacji Konsularnej jest możliwy także w dni wolne od pracy w Niemczech, które są jednocześnie dniami roboczymi w Polsce.
  • W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z konsulem, pracownicy Centrum Informacji Konsularnej doradzą jak postępować.
  • UWAGA! Centrum nie udziela informacji w sprawach wizowych oraz już wszczętych w urzędzie konsularnym.

Komunikat pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl