Przejdź do treści

Co ósmy mieszkaniec Niemiec jest cudzoziemcem

18/04/2019 09:36

W Niemczech mieszka prawie 11 mln obcokrajowców. W niektórych miastach, jak Frankfurt nad Menem, Monachium, Stuttgart czy Berlin stanowią już bardzo znaczący odsetek mieszkańców. Dużą grupę stanowią Polacy, chociaż w 2018 r. ich liczba zmniejszyła się po raz pierwszy o 6 tys.

Z najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden wynika, że pod koniec 2018 r. w RFN mieszkało około 10,9 milionów obywateli innych państw. Oznacza to, że prawie co ósmy mieszkaniec jest cudzoziemcem.

W niektórych miastach na zachodzie kraju, jak  Frankfurt nad Menem 29 proc. mieszkańców to obcokrajowcy, Monachium – 25 proc., Stuttgarcie – 24 proc., a Berlin 18 proc. Mniejszym zainteresowaniem wśród imigrantów cieszą się gorzej rozwinięte gospodarczo wschodnie landy. Średni wiek przybyszów to około 35 lat.

Według statystyk, liczba cudzoziemców cały czas wzrasta choć wolniej niż w  2015 r. W ubiegłym roku ich liczba wzrosła o 292 tys. Wniosek o azyl złożyło 186 tys. z nich natomiast 266 tys. to osoby spoza Unii Europejskiej, które przebywały już na terenie Niemiec posiadając pozwolenie na pracę w tym kraju.

Jak zauważa portal Forsal.pl powołując się na najnowsze dane, w przypadku cudzoziemców z innych państw UE bardzo dużą grupę stanowią Polacy. Wzrost liczby obywateli Polski, którzy wyjechali do kraju zachodniego sąsiada był bardzo szybki. Jeszcze w 2011 r. zameldowanych w Niemczech było 468 tys. Polaków. Dziś mieszka tam niemal dwukrotnie więcej bo 860 tys. naszych rodaków. Rok 2018 był jednak pierwszym w którym liczba Polaków w RFN się zmniejszyła – o  6 tys.

Statystyki ukazują, że obecnie, masowy odpływ siły roboczej do Niemiec dotyczy już tylko trzech państw unijnych: Bułgarii, Chorwacji i Rumunii, które są jednocześnie najbiedniejszymi państwami UE. Spośród krajów nieunijnych – niemal jedna czwarta migrantów zarobkowych przybyła do RFN z Bałkanów Zachodnich.

Ojczyzna Goethego staje się również coraz popularniejsza dla pracowników z państw azjatyckich. W 2018 r. przyjechało tu 16 tys. Hindusów, 7 tys. Chińczyków oraz 5,5 tys. Wietnamczyków. Wzrost ich liczby może się zmienić wraz z wprowadzeniem w Niemczech nowego prawa migracyjnego, które ma uprościć osobom spoza UE otrzymanie pozwolenia na pracę i wizy.

Warto nadmienić, że na dzień 30 września 2018 r. w Niemczech mieszkało 82,979 mln osób.

źródło: Die Welt