Coraz więcej cudzoziemców emigruje do… Polski

12/07/2017 14:06 Od 2014 r. liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (m.in. zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) wzrosła o ponad 150 tys. osób. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Połowa obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat). Dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz. Lista najliczniejszych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt nie uległa większym zmianom w ciągu ostatnich … Czytaj dalej Coraz więcej cudzoziemców emigruje do… Polski