Przejdź do treści

Czy w Niemczech można było zorganizować procedurę osobistego doręczania kopert z głosami? Oświadczenie MSZ

20/07/2020 20:19 - AKTUALIZACJA 20/07/2020 20:20

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało oświadczenie ws. nieprawdziwych informacji opublikowanych w gazecie Newsweek, zawartych w artykule redaktor Renaty Kim pt. Czy MSZ celowo wprowadziło w błąd Polaków w Niemczech? Jak było naprawdę?

W oświadczeniu czytamy:

Ambasada RP w Berlinie dwukrotnie zwracała się do władz Niemiec ws. stanowiska dotyczącego organizacji wyborów prezydenckich na terytorium RFN (pierwszy raz w kwietniu br.). Stanowisko otrzymane w tej sprawie było jednoznaczne i powtórzone w korespondencji skierowanej do Ambasady RP w Berlinie w dniu 2 lipca.  Zgodnie z informacją w niej zawartą, placówki mogły organizować wybory wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Na terytorium Niemiec w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia wprowadzone przez władze regionalne, które uniemożliwiają zorganizowanie bezpiecznej i zgodnej z miejscowym prawem procedury osobistego doręczania głosów przez ponad 80 tys. potencjalnych wyborców, którzy otrzymali pakiety wyborcze.  

W artykule pojawia się nieuprawnione porównanie polskich wyborów dla 80 tys. uprawnionych osób do wyborów organizowanych przez Chorwatów. Łącznie w placówkach Chorwacji w Niemczech w niedawnym głosowaniu oddało głos 2657 wyborców. Podobna liczba Serbów zamieszkałych w Niemczech wzięła udział w wyborach w dniu 21.06.

 Zgodnie z art. 8 ust 5 i 7 ustawy dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. poz. 979) konsulowie RP podejmowali decyzję o wydaniu i ewentualnym uchyleniu obwieszczeń, które regulują kwestie osobistego doręczania kopert zwrotnych do urzędu konsularnego/obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Decyzje konsulów w tej materii były każdorazowo poprzedzone analizą aktualnej sytuacji epidemicznej w okręgu konsularnym, regulacji prawa miejscowego oraz zaleceń wydanych przez właściwe władze sanitarne, a także stanowiska władz co do możliwości przeprowadzenia wyborów na ich terytorium.

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

źródło: www.gov.pl