Przejdź do treści

Czy włoska praca się opłaca? Wyniki badania na temat w książce Kamili Kowalskiej 

11/03/2023 09:12 - AKTUALIZACJA 19/06/2023 16:06
Czy włoska praca się opłaca?

“Czy włoska praca się opłaca? Zatrudnienie wykwalifikowanych Polek we Włoszech na tle migracji polsko-włoskich” – to tytuł książki Kamili Kowalskiej, wydanej w tym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka jest pierwszą w Polsce próbą nakreślenia sytuacji wykwalifikowanych Polek zatrudnionych na włoskim rynku pracy po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. Na tle współczesnych oraz historycznych migracji z Polski do Włoch przedstawiono wyniki unikatowych jakościowych i ilościowych badań powtórzonych, w których Polki opisują charakterystykę swojego zatrudnienia, omawiając jego warunki, podejmowane strategie rozwoju, swoje oczekiwania oraz istniejące ograniczenia w budowaniu kariery.

Kamila Kowalska jest prawniczką, ukończyła też stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Była stypendystką na studiach podyplomowych z zakresu imigracji i uchodźstwa na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie. Tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji uzyskała na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2003 r. jest związana z Rzymem, gdzie prowadziła pracę dydaktyczną oraz badania naukowe w zakresie migracji Polaków do Włoch, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia obywateli polskich na włoskim rynku pracy. Współpracowała m.in. z Caritas Italiana, Centrum Studiów i Badań Idos (wydającym rocznik Dossier Statistico Immigrazione) oraz z Instytutem Badań nad Ludnością i Polityką Społeczną przy Consiglio Nazionale delle Ricerche. Wykładała socjologię pracy na Uniwersytecie „Sapienza” w Rzymie.

W latach 2006–2016 współredagowała dwie monografie w języku włoskim, w których ukazały się kompleksowe, wielodyscyplinarne opracowania oraz badania dotyczące Polaków we Włoszech:
K. Golemo, K. Kowalska-Angelelli, F. Pittau, A. Ricci, (red.), Polonia. Nuovo Paese di frontiera. Da migranti a comunitari, Caritas Italiana, Rzym, 2006;
K. Kowalska, U. Melchionda, A. Ricci, M. Stachna-Cremonino, (red.), Polacy we Włoszech. Stan aktualny, przemiany i perspektywy, Centrum Studiów i Badań Idos, Rzym, 2016 (wersja dwujęzyczna: polsko-włoska).
Jest badaczką stowarzyszoną z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaproszenie na spotkanie:
La donna è mobile. Carriere, percorsi di lavoro dalla Polonia all’Italia – okrągły stół
Środa 15 marca 2023 – godz. 18.30.
Instytut Polski w Rzymie, Via Vittoria Colonna, 1
Wstęp wolny

Prowadzenie:
Paweł Morawski, Fundacja Rzymska im. J.S. Umiastowskiej

Słowo wstępne:
Adrianna Siennicka, dyrektor Instytutu Polskiego
Agata Ibek – Wojtasik, kierownik Biura Konsularnego Ambasady RP w Rzymie

Prelegenci:
Maria Paola Nanni, Centrum Studiów i Badań Idos
Ginevra Demaio, Centrum Studiów i Badań Idos
Kamila Kowalska, Biuro Konsularne Ambasady RP w Rzymie / Uniwersytet Warszawski

Źródło: migracje.edu.uw.pl