Przejdź do treści

Dni Poradnictwa w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków w Niemczech

27/03/2019 07:02

Eksperci z Polski i Niemiec udzielać będą w porad w zakresie ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

W dniach od 2 kwietnia do 4 kwietnia eksperci z Polski i Niemiec udzielać będą w Düsseldorfie porad w zakresie ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

 

Informacja pochodzi ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Kolonii – www.kolonia.msz.gov.pl