Przejdź do treści

Dumni z Polski. Większość Polaków odczuwa dumę z narodowości

20/08/2018 05:46

Ponad 70 proc. ankietowanych przez CBOS Polaków odczuwa dumę ze swojego pochodzenia narodowego. Najczęściej to poczucie związane jest z sukcesami Polaków w sporcie oraz wspomnieniami polskiej historii i bohaterstwa Polaków. 

W ostatnim sondażu CBOS-u zapytano Polaków, czy odczuwają dumę ze swojej narodowości oraz w jakich sytuacjach się to zdarza.

– Zdecydowanej większości respondentów zdarza się odczuwać dumę ze swojego pochodzenia narodowego co najmniej „dość często” (71%), przy czym ponad jedna czwarta (26%) deklaruje, że to uczucie towarzyszy im „bardzo często” – podał CBOS w komunikacie.

Raczej rzadko dumę ze swojego pochodzenia odczuwa 22 proc. ankietowanych, a 4 proc. badanych – odczuwanie dumy z tego, że są Polakami – praktycznie się nie zdarza.

Badacze dopytywali także ankietowanych, w jakich sytuacjach zdarza im się odczuwać dumę z przynależności narodowej

– Okazuje się, że duma z pochodzenia narodowego najczęściej związana jest z sukcesami Polaków w sporcie – 24 proc. badanych deklaruje, że właśnie wtedy ją odczuwa – podał CBOS.

Znaczący odsetek respondentów twierdzi, że nie potrzebuje specjalnego wydarzenia, by poczuć się dumnym ze swojego pochodzenia – odczuwa dumę na co dzień, stale (18 proc.).

Co dziesiąty deklaruje, że odczuwa dumę na wspomnienie polskiej historii i bohaterstwa Polaków (10 proc.). Istotne sytuacje, w których bywamy dumni z pochodzenia, to wyjazdy zagraniczne (9 proc.), a także obchody świąt narodowych i inne odwołania do symboli narodowych (8 proc.).

Dane pochodzą z badania „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanego przez CBOS w lipcu 2018 r.

Źródło: www.kurier.pap.pl