Przejdź do treści

Dwie wystawy „Karol Wojtyła. Narodziny” i „Jan Paweł II. Papież Dialogu” w Bazylice św. Antoniego w Padwie

21/06/2021 16:45

Na Dziedzińcu Magnolii Bazyliki św. Antoniego w Padwie od 29 maja do 30 sierpnia 2021 roku można obejrzeć dwie wystawy: „Karol Wojtyła. Narodziny” i „Jan Paweł II. Papież Dialogu.” 

Ekspozycja składa się z 25 paneli w języku włoskim. Przedstawia fragmenty życia niezwykłego człowieka, jego myśli i czyny, które nadal inspirują do wzajemnego szacunku, do prawdziwej współpracy i zjednoczenia w dążeniu do wspólnego dobra.

Jego działalność i nauczanie pokazały, że należy prowadzić wszechstronny dialog ze wszystkimi narodami. Aby jednak był on skuteczny, musi mieć wiarygodny i wyjątkowy charakter  Jan Paweł II był niewątpliwie jedną z tych niezwykłych postaci, które rzadko spotykamy na naszej życiowej drodze.

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” to podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II, od urodzenia do ostatnich chwil jego życia.

Druga wystawa: Jan Paweł II. Papież dialogu” przybliża koncepcję dialogu, którego był orędownikiem. Papież spotyka się się z przedstawicielami różnych grup społecznych oraz wyznawcami innych religii.

Uzupełnieniem wystawy są inspirujące fragmenty z nauczania Jana Pawła II na temat dialogu.

Dla Papieża Jana Pawła II dialog nigdy nie był celem samym w sobie, ale zawsze środkiem do interakcji z ludźmi. Wśród chorych, biednych, młodych, starszych, myślicieli, polityków, artystów i dyplomatów na wszystkich kontynentach, we wszystkich sytuacjach i w obliczu różnych grup etnicznych; Jan Paweł II nieustannie odkrywał człowieka stojącego za dialogiem.

Adrianna Siennicka, konsul generalny RP w Mediolanie

Na wystawie odkrycie to jest wyraźnie widoczne na twarzach ludzi: zarówno niespokojnych, jak i pełnych radości, nadziei i życia.

Papież spotkał wielu polityków, w tym reprezentujących systemy niedemokratyczne, wierząc, że nienawiść można przezwyciężyć głębokim, ludzkim spotkaniem.

Jan Paweł II doprowadził do nawiązania lub odnowienia stosunków dyplomatycznych z wieloma krajami, a jego postawa odegrała zasadniczą rolę w upadku komunizmu.

Irena Ludwika Czopek, Prezes AIPP

Był Papieżem – pielgrzymem. W czasie swojego pontyfikatu odbył 104 podróże zagraniczne i odwiedził wszystkie kontynenty. Podczas tych podróży pokazał, że potrafi nawiązywać dialog nie tylko z osobami, ale także z dużymi zgromadzeniami ludzi. Odwiedził zapomniane miejsca, pomijane przez innych. Częstymi elementami jego podróży były wizyty w szpitalach, a także spotkania ekumeniczne i międzyreligijne. Chętnie spotykał się z młodymi ludźmi.

Cenił różnorodność kulturową, ponieważ – jak powiedział Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w 1995 r. – „każda kultura jest próbą refleksji nad tajemnicą świata, a w szczególności człowieka; jest sposobem wyrażania transcendentnego wymiaru ludzkiego życia”.

Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie przy współpracy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie, ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i pod patronatem Bazyliki św. Antoniego w Padwie.

Wykorzystano do niej fotografie pochodzące zarówno od osób prywatnych, instytucji, agencji, jak i ze zbiorów Centrum Myśli Jana Pawła II.

Otwarcie wystawy odbyło się dnia 29 maja br. w sali Studium Teologicznego Bazyliki, koncertem Dominiki Zamary przy akompaniamencie pianisty Franco Moro.

Koncert przeplatały poezje Karola Wojtyły, czytane przez rodziców i dzieci ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy AIPP.

Uroczystego otwarcia – przecięcia wstęgi, dokonały wspólnie: Adrianna Siennicka – Konsul Generalna RP w Mediolanie, Irena Ludwika Czopek – prezes Stowarzyszenia Włosko – Polskiego w Padwie, p. Oliviero Svanera – Rektor Bazyliki św. Antoniego w Padwie, Joanna Wesołowska – koordynator szkoły, prezes Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech oraz Dominika Zamara, która czynnie wspiera wszelkie działalności stowarzyszenia.

W uroczystości udział wzięli: o. Sylwester Bartoszewski, opiekun Polonii padewskiej, prof. Ryszard Demel, dr. Bettella Roberto, reprezentujący Radę Miasta Padwy, prof. Giovanna Baldissin Molli reprezentująca Veneranda Arca di S. Antonio, uczniowie i rodzice Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Padwie przy AIPP, liczna Polonia i mieszkańcy Padwy.

Irena Ludwika Czopek

Prezes AIPP