Przejdź do treści

Eutanazja w Niemczech. Posłowie przedstawili projekty ustaw

14/06/2023 13:06 - AKTUALIZACJA 14/06/2023 14:46
Eutanazja w Niemczech. Projekt ustawy

Wiadomości z Niemiec – Kilku posłów Bundestagu przedstawiło swój wspólny projekt ustawy o eutanazji. Oto jak wyglądają zaproponowane przez nich przepisy.
Czytaj także: Dobre wiadomości dla milionów emerytów. Już od 1 lipca otrzymają więcej pieniędzy

W 2020 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił obowiązujący od 2015 roku zakaz komercyjnej eutanazji, ponieważ naruszał on prawo jednostki do samostanowienia o śmierci. Teraz tak zwane wspomagane samobójstwo ma zostać na nowo uregulowane prawnie.

Istnieje kilka projektów ustaw przygotowanych przez bezpartyjne grupy posłów. Grupy skupione wokół polityk Zielonych Renate Künast i polityk FDP Katrin Helling-Plahr połączyły swoje projekty i opracowały wspólną koncepcję. W ten sposób chcą zwiększyć szanse na bardziej liberalną regulację w porównaniu z projektem grupy posłów skupionych wokół polityka SPD Larsa Castellucciego.

Eutanazja w Niemczech. Co przewiduje projekt grupy Castellucciego?

Projekt grupy Castellucciego chce uregulować eutanazję za pomocą prawa karnego i przewiduje fundamentalny zakaz komercyjnego, tj. zorganizowanego, wspomaganego samobójstwa. Naruszenie tego zakazu ma podlegać karze pozbawienia wolności do lat trzech lub karze grzywny. Wspomagane samobójstwo nie powinno być nielegalne, jeśli spełnione zostaną określone obowiązki w zakresie doradztwa i okresy oczekiwania. Osoby chcące poddać się eutanazji powinny przejść co najmniej dwa badania przez specjalistów w dziedzinie psychiatrii lub psychoterapii oraz co najmniej jedną dodatkową konsultację. Według doniesień Redaktionsnetzwerk Deutschland, projekt ustawy został podpisany przez 111 posłów.

Co do tej pory znalazło się w projektach grup skupionych wokół Helling-Plahr i Künast?

Projekt ustawy grupy skupionej wokół polityk FDP Helling-Plahr przewiduje utworzenie sieci uznanych przez państwo poradni, które mają udzielać otwartych informacji osobom chcącym umrzeć. Centralnym punktem jest nowelizacja ustawy o środkach odurzających. Lekarze nie powinni mieć prawa do przepisywania leków samobójczych najwcześniej dziesięć dni po udzieleniu porady. Należy również zastrzec, że osoby trzecie mają prawo pomagać ludziom w samobójstwie i towarzyszyć im aż do śmierci. Ponadto nikt nie powinien mieć zakazu udzielania takiej pomocy lub towarzyszenia na podstawie swojej przynależności zawodowej. Projekt ten ma jak dotąd 69 zwolenników.

Grupa skupiona wokół Renate Künast zaproponowała „ustawę chroniącą prawo do samostanowienia o śmierci”. Ustawa rozróżnia tych, którzy chcą umrzeć ze względu na nagłe przypadki medyczne i tych, których nie to nie dotyczy. W pierwszym przypadku lekarze powinni być odpowiedzialni zarówno za przepisywanie leków, jak i doradztwo. W przypadku osób pragnących umrzeć, które nie znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zainteresowane osoby powinny złożyć wniosek do organu, który zostanie określony przez odpowiedni kraj związkowy. Kolejnym warunkiem jest m.in. odbycie dwóch konsultacji w zatwierdzonej przez państwo poradni. Projekt przewiduje również regulacje dotyczące działalności podmiotów udzielających pomocy, takich jak wydawanie leków. Od osób udzielających pomocy wymagana jest licencja. Ponadto każdy, kto poda nieprawdziwe lub niekompletne informacje w celu uzyskania zaświadczenia o dostarczaniu środków odurzających innym osobom lub o ich niewłaściwym użyciu w celu popełnienia przestępstwa, ma podlegać karze pozbawienia wolności do pięciu lat. Jak dotąd pod projektem podpisało się 45 zwolenników.
Czytaj także: Stewardessa ostrzega: ,,Zawsze wrzucaj butelkę wody pod łóżko” w pokojach hotelowych. Oto powód

Co znajduje się we wspólnym projekcie?

Posłowie proponują zezwolić osobom chcącym umrzeć na dostęp do leków, jeśli wcześniej szukały porady. W trudnych przypadkach – jeśli ktoś jest „w stanie egzystencjalnego cierpienia z uporczywymi objawami” – lekarz powinien mieć możliwość przepisania leków nawet bez porady. Jeśli nie można znaleźć lekarza, który byłby skłonny przepisać leki, decyzję podejmuje właściwy organ w danym kraju związkowym. Projekt ustawy odzwierciedla zatem idee dwóch pierwotnych grup, w tym ogólnokrajową sieć poradnictwa przewidzianą przez Helling-Plahr. Grupy zjednoczyła podstawowa postawa, a mianowicie poszanowanie prawa do samostanowienia o umieraniu – powiedziała Helling-Plahr podczas prezentacji. Obie grupy zgodziły się również, że nie powinno być żadnych przepisów prawa karnego dotyczących wspomaganego samobójstwa.

Tagesschau.de, PolskiObserwator.de