Przejdź do treści

Ilu Polaków przebywa na emigracji i jakie kraje najczęściej wybierają? Najnowsze dane GUS

29/11/2018 12:27

Pod koniec 2017 r. za granicą przebywało ponad 2,5 mln Polaków, to o 25 tys. więcej niż w roku poprzednim. Oto, gdzie najczęściej wyjeżdżają. Dane GUS.

„Zgodnie z wynikami opracowanego szacunku, w końcu 2017 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 2 540 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 25 tys. (1%) więcej niż w 2016 roku. W krajach europejskich przebywało około 2 241 tys. osób (o 27 tys. więcej niż w 2016 r.), przy czym zdecydowana większość – około 2 121 tys. – w państwach członkowskich UE” czytamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Gdzie w UE było nas najwięcej pod koniec 2017 r.?

Według najnowszych danych, spośród krajów UE, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Wielkiej Brytanii (793 tys.), Niemczech (703 tys.), Holandii (120 tys.) oraz w Irlandii (112 tys.).

Według GUS, w ubiegłym roku odnotowano wzrost liczby Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, czyli w głównych krajach docelowych emigracji z Polski w ostatnich latach. W przypadku Wielkiej Brytanii w porównaniu do 2016 r. odnotowano wzrost o 5 tys. (0,6 %), z kolei w Niemczech liczba przebywających Polaków zwiększyła się o 16 tys. (ok. 2,3%). O 4 tys. (3,4%) wzrosła liczba emigrantów z Polski przebywających w Holandii.

Nieznaczny wzrost zaobserwowano również w innych krajach UE – Austrii, Danii i Szwecji, natomiast niewielki spadek liczby emigrantów z Polski w stosunku do roku poprzedniego odnotowano natomiast w Hiszpanii, Grecji i Włoszech.

Szacuje się, że ponad 80% czasowych emigrantów z Polski przebywa za granicą co najmniej 12 miesięcy; osoby te zaliczane są do emigrantów długookresowych.

Głównym powodem wyjazdów jest chęć podjęcia pracy za granicą.

 

Oto, jak rozwijała się emigracja Polaków do Niemiec w latach 2004-2005 oraz 2011-2017

Według danych szacunkowych GUS, w 2004 roku w Niemczech przebywało 385 tys. Polaków, rok później było ich 430 tys. W 2010 roku w RFN przebywało 440 tys. naszych rodaków, a w 2011 470 tys. Rok później 500 tys., a 560 tys. W 2014 roku odnotowano, że w Niemczech żyło 614 tys. Polaków, a w 2015 655 tys. W 2016 roku natomiast 683 tys. Pod koniec 2017 roku ich liczba wzrosła do 703 tys.

 

Wiek polskich emigrantów

Jak zauważają autorzy raportu, wśród osób, których wyjazd za granicę został zgłoszony w jednostkach ewidencji ludności gmin najliczniej reprezentowana jest obecnie grupa wieku 30-34 lat oraz 35-39 lat. Natomiast 10 lat wcześniej były to osoby w wieku 20-24 lat i 25-29 lat. Można zatem przypuszczać, że znaczna część osób, które wyjechały za granicę w pierwszych latach po wstąpieniu Polski do UE, pozostała za granicą do chwili obecnej.

 

Jednocześnie nastąpił dalszy wzrost liczby osób, zameldowanych na stałe w Polsce, a przebywających przez okres powyżej 3 miesięcy w krajach europejskich nienależących do UE – najwięcej takich osób przebywało w Norwegii (ok. 85 tys. – podobnie jak rok wcześniej), wzrost liczby Polaków raportują m.in. Szwajcaria i Islandia, podano także.

GUS zastrzegł, że wyniki szacunku pokazują przede wszystkim trend oraz kierunki wyjazdów Polaków i nie powinny być traktowane jako „twarde” dane, a jako wartości przybliżone.

Urząd wyjaśnił także, że szacunki przedstawiają liczbę emigrantów z Polski przebywających czasowo za granicą – według stanu w końcu roku, nie są zatem strumieniami migracji, czyli liczbą wyjazdów w poszczególnych latach.