Przejdź do treści

IX Petersberski Dialog Klimatyczny w Berlinie z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego

22/06/2018 12:17
W dniach 18-19 czerwca 2018 r. odbył się w Berlinie IX Petersberski Dialog Klimatyczny. Do stolicy Niemiec przybyli reprezentanci ponad 30 krajów, którzy wspólne rozmawiali o realizacji postanowień Porozumienia Paryskiego. Omawiano także przygotowania do grudniowego szczytu klimatycznego ONZ COP24, który odbędzie się w Katowicach.

 

Delegacje podkreślały konieczność utrzymania zmiany kierunku postępowania w dziedzinie ochrony klimatu. „Zmiany klimatu są bowiem zbyt radykalne, aby pozostawać biernym” – można podsumować ich wspólne stanowisko.

Polskę reprezentował Premier RP Mateusz Morawiecki. Ponadto ze strony polskiej w konferencji aktywnie uczestniczyli Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik ds. Prezydencji COP 24 Michał Kurtyka.

W swoim wystąpieniu min. Kowalczyk podkreślił, że „Polska aktywność nie polega jedynie na organizacji szczytu w Katowicach. Od lat aktywnie uczestniczymy w przedsięwzięciach na rzecz ochrony klimatu i dzielimy się dobrymi pomysłami m.in. proponując ograniczanie koncentracji CO2 w atmosferze dzięki redukcji emisji i pochłanianiu przez lasy oraz gleby”.

Premier Morawiecki podczas wtorkowego (19 czerwca) panelu, w którym udział wzięła także kanclerz Angela Merkel, przekonywał, że Polska dąży do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, a w tym także i klimatycznego. „Odpowiedzialność jest fundamentem naszej polityki klimatycznej, ponieważ dziedziczymy planetę od naszych rodziców i musimy ją przekazać naszym dzieciom”, mówił premier. Celem Polski jest wypracowanie „złotego środka” między napędzaniem gospodarki a zapewnieniem ochrony środowisku naturalnemu. „Naszym celem jest złoty środek, aby troska o środowisko nie hamowała równocześnie naszego rozwoju gospodarczego i społecznego”. Mateusz Morawiecki wspomniał też o tym, że Polska do dzisiaj odczuwa skutki nieodpowiedzialnej polityki wspierania przemysłu, połączonej z zupełnym zaniedbaniem kwestii ekologicznych, którą prowadził rząd PRL przez 50 lat.

Premier wskazywał również na dotychczasowe osiągnięcia Polski w dziedzinie ochrony środowiska – Polska stworzyła pierwsze „zielone obligacje” na świecie, a także znacznie przekroczyła poziom redukcji emisji wyznaczony protokołem z Kyoto z 1997 r. Na mocy owego protokołu sygnatariusze zobowiązali się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych do lat 2008 – 2012 o przynajmniej 5%. „Polska zrealizowała redukcję o prawie 30 proc”, mówił premier.

Mateusz Morawiecki zaliczył zmianę klimatu do aktualnych wyzwań, z którymi trzeba zmierzyć się w skali globalnej. „Nie będzie dobrobytu dla wszystkich bez odpowiedzialnej polityki klimatycznej”, przypomniał.

Premier Mateusz Morawiecki podczas sesji IX Petersberskiego Dialogu Klimatycznego w Berlinie.

Petersberski Dialog Klimatyczny (Petersberger Klimadialog) to organizowana co roku konferencja na szczeblu ministerialnym, która ma pomóc przygotować coroczny szczyt klimatyczny ONZ. Pierwszy Dialog zainicjowany przez Kanclerz Angelę Merkel odbył się w 2010 roku na malowniczej górze Petersberg w pobliżu Bonn.

COP24 (najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej) odbędzie się w dniach 3- 14 grudnia 2018 r. w Katowicach i wezmą w nim udział delegaci z 200 państw, a także reprezentanci świata nauki, biznesu, aktywiści organizacji pozarządowych i ekologicznych. Organizatorzy liczą, że w Konferencji będzie uczestniczyć ok. 18 tysięcy osób.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie Paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację porozumienia w praktyce, wyznaczając światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

Informacja pochodzi ze strony Ambasady RP w Berlinie