Przejdź do treści

Jacek Kowalski nie żyje

28/03/2019 05:22

21 marca 2019 zmarł w Augsburgu JACEK KOWALSKI – germanista, polonijny działacz niepodległościowy i społeczny, publicysta. Uchodźca polityczny zaangażowany w walce na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności i wolności. Miał 69 lat.

Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim 5 maja 1950 roku w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Tam też ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. W 1968 roku rozpoczął studia handlu zagranicznego na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Za udział w protestach robotniczych na Wybrzeżu, w grudniu 1970 roku został aresztowany i wydalony z uczelni. Od roku 1972 student germanistyki na Uniwersytecie Poznaniu. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa za demontrowanie antykomunistycznych poglądów. Wielokrotnie aresztowany.

W lipcu 1976 r. wyjechał do Francji, a potem do Niemiec, gdzie otrzymał azyl polityczny. Zamieszkał w Augsburgu. W latach 1977-1984 był nauczycielem języka niemieckiego i historii. Później, aż do emerytury, prowadził agencję ubezpieczeniową.

Związany z Polska Partią Socjalistyczną na emigracji, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Wspierał Polski Rząd na Uchodźstwie, był członkiem Rady Narodowej (emigracyjny parlament) i delegatem Rady Pomocy Uchodźcom z ramienia Rządu RP w Londynie. Zasiadał w zarządach wielu polonijnych organizacji, w tym Zjednoczenia Uchodźców Polskich w Niemczech i Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego. W latach 1982-1989 był odpowiedzialny za organizację siatki przerzutu antykomunistycznej literatury do Polski i innych państw bloku sowieckiego. Organizował pomoc charytatywną dla kraju. Bezinteresownie pomagał uchodźcom z Polski.

Publikował w polskiej prasie emigracyjnej, współpracował z Radiem Wolna Europa. Był redaktorem naczelnym organiu PPS „Przemiany“ i jego wersji niemieckiej „Die Wende“. Do ostatnich chwil związany z polonijnym czasopismem „Moje Miasto“.

Był kopalnią wiedzy na temat polskiej emigracji, nie tylko w Niemczech ale i na całym świecie. Należał do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Światowej Federacji Dziennikarzy (Internetional Federation of Journalists).

Inwigiliowany przez służby specjalne PRL podczas całego pobytu na emigracji (akta w IPN). W dniu 18. czerwca 2018, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, otrzymał status „działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych“.

Ostatnie lata, na emeryturze, mieszkał na zmianę w Augsburgu i w swojej posiadłości w Normandii. Zmarł nagle 21 marca 2019 r. w wieku 69 lat.

Urna z prochami Jacka Kowalskiego spocznie w rodzinnym Ostrowie Wielkopolskim.

Cześć Jego Pamięci!

(opr. B. Żurek)

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Monachium- www.monachium.gov.pl