Przejdź do treści

Polska: Przez internet można sprawdzić dane dotyczące swojego meldunku

28/09/2021 15:41

Jak sprawdzić zameldowanie w Polsce

Jak sprawdzić zameldowanie w Polsce: Jeszcze tylko do 30 września br.  można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Spis jest obowiązkowy także Polaków mieszkających za granicą, który nie wymeldowali się ze stałego pobytu w Polsce. Za niedopełnienie obowiązku spisowego grożą dotkliwe kary finansowe. Osoby, które nie są pewne czy posiadają jeszcze zameldowanie w Polsce lub nie są pewne co do rodzaju posiadanego meldunku (zameldowanie stałe, czasowe) mogą zweryfikować swoją sytuację meldunkową przez internet. Usługa jest całkowicie bezpłatna, a informacje na temat meldunku są dostępne natychmiast.

Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. objęte są następujące grupy osób:

  • Obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 r. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce;
  • Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.

Spisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

Spisowi podlegają także:

  • mieszkania, w tym prywatne mieszkania w obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia
    niebędące mieszkaniami.

Kara za niedopełnienie obowiązku spisowego:

Karę za odmowę udziału w spisie przewiduje Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Zgodnie z nią za nieprzystąpienie do spisu lub innego badania statystycznego grozi do 5 tys. złotych kary. Nieprzyjemne konsekwencje nie dotyczą jednak tylko osób, które nie wezmą udziału w badaniu. Sankcją zostaną objęci również ci obywatele, którzy w wypełnianych kwestionariuszach podadzą nieprawdziwe dane na swój temat. Tu sprawa okazuje się znacznie poważniejsza, a za popełniony czyn można nawet trafić do więzienia, na okres dwóch lat. 

Jak sprawdzić zameldowanie w Polsce

Weryfikacji można dokonać poprzez portal obywatel.gov.pl. Usługa jest dostępna dla osób, które posiadają Profil Zaufany, dowód osobisty z warstwą elektroniczną lub mają konto w jednym z podanych banków:

Aby sprawdzić swoje dane dotyczące zameldowania w Polsce należy wejść na stronę: https://obywatel.gov.pl/. Następnie w prawym górnym rogu strony kliknąć na przycisk Mój Gov>>

Następnie należy zalogować się do systemy poprzez Profil Zaufany, e-dowód lub za pomocą strony internetowej jednego z ww. banku, jeśli posiadasz w nim konto.

Następnie otworzy się ekran startowy naszego konta na stronie “Mój GOV”. Czytaj dalej poniżej

Informacje o zameldowaniu dostępne są w zakładce “Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL” oraz w zakładce “Pobierz informację o zameldowaniu”.

Ważne: Spis Powszechny dotyczy wszystkich osób, które w dniu 31 marca 2021 roku były zameldowane na terenie Polski. Na stronie Spis.gov.pl możesz sprawdzić czy spis dotyczy Ciebie: Wytyczne do samospisu w Narodowym Spisie Powszechnym 2021>>>

Warto wiedzieć: Jeśli od lat mieszkasz za granicą, ale do tej pory nie wymeldowałeś się z Polski powinieneś jak najszybciej dopełnić tego obowiązku: Czytaj: Obowiązek zgłoszenia wyjazdu za granicę i kara za jego niedopełnienie

Ważna informacja dotycząca Spisu Powszechnego:

Samospis jest możliwy wyłącznie do 30 września 2021 r., po tym terminie nie będzie możliwości spisania się.

Wszystkie osoby dodane na formularzu i prawidłowo spisane są zwolnione z obowiązku samospisu.

Kontakt z infolinią spisową +48 22 279 99 99, pon. – niedz. w godz. 8.00 – 20.00