Przejdź do treści

Jubileusz 20-lecia Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech

12/12/2017 10:35

Jubileusz 20-lecia Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech.

Fot. Karolina Migut. Źródło: www.kolonia.msz.gov.pl

 

1 grudnia br. w pomieszczeniach reprezentacyjnych KG w Kolonii (dawny budynek WPHI) odbył się jubileusz 20-lecia Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech (ZNJPiPwN).

W spotkaniu udział wzięli m.in.: senator Barbara Borys-Damięcka z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Krzysztof Łachmański, wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, przedstawiciel ministerstwa oświaty w Nadrenii Północnej-Westfalii (NPW) Mostapha Boukllouâ. Licznie przybyli nauczyciele uczący języka polskiego jako języka ojczystego na terenie Niemiec oraz przedstawiciele organizacji oświatowych, w tym Jolanta Tatara, wiceprzewodnicząca Kongresu Oświaty Polonijnej. KG w Kolonii reprezentował konsul generalny J. Sobczak oraz konsul ds. polonijnych A. Dudziński.

Senator Barbara Borys-Damięcka

W trakcie spotkania konsul J. Sobczak wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej trzem nauczycielkom, które w szczególny sposób przyczyniły się do propagowania idei nauki j. polskiego jako języka ojczystego. Medale otrzymały: Krystyna Wolnik-Straub, Halina Böhm oraz Małgorzata Zowner. Ponadto Przewodnicząca ZNJPiPwN Pani Liliannia Barejko- Knops otrzymała Medal „Pro Patria” przyznany przez ministra Jana Józefa Kasprzyka, kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Na ręce przewodniczącej ZNJPiPwN złożono wiele listów gratulacyjnych, wśród nich od prezydenta Niemiec F.-W. Steinmeiera, prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy oraz minister Anny Zalewskej. Spotkanie zakończył koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Krakowiak” z Darmstadt.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Kolonii

 

 

AKTUALIZACJA 17/05/2023 19:21