Przejdź do treści

Kara za brak udziału w Narodowym Spisie Powszechnym

11/06/2021 13:01 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 23:23

kara spisa powszechny

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest obowiązkowy dla wszystkich obywateli Polski, także tych mieszkających za granicą, jeśli nie wymeldowali się z pobytu stałego. Udział w nim można wziąć jeszcze do końca września tego roku. Należy o tym pamiętać, ponieważ za nie spisanie się grozi kara finansowa. 

Karę za odmowę udziału w spisie przewiduje Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Zgodnie z nią za nieprzystąpienie do spisu lub innego badania statystycznego grozi do 5 tys. złotych kary. Nieprzyjemne konsekwencje nie dotyczą jednak tylko osób, które nie wezmą udziału w badaniu. Sankcją zostaną objęci również ci obywatele, którzy w wypełnianych kwestionariuszach podadzą nieprawdziwe dane na swój temat. Tu sprawa okazuje się znacznie poważniejsza, a za popełniony czyn można nawet trafić do więzienia, na okres dwóch lat. 

Aby uniknąć kary należy wziąć udział w spisie. Jak to zrobić? 

Należy dokonać samospisu w internetowej aplikacji, dostępnej na stronie GUS. Forma internetowa jest obowiązkowa, jednak jeśli obywatel nie będzie mógł spisać się cyfrowo, ma jeszcze dwie inne możliwości – przez telefon, dzwoniąc pod nr. 22-279-99-99 od poniedziałku do piątku , w godzinach 8:00-18:00 oraz za pomocą rachmistrzów, również kontaktując się telefonicznie. 

Na pytania zawarte w kwestionariuszu do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, o ile w pytaniach nie określono inaczej, należy udzielić odpowiedzi zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2021 r., godz. 24:00.

Kto musi wziąć udział w spisie?

– Obywatele Polski mieszkający w Polsce oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe lub przebywający czasowo, w dniu 31.03.2021 r. , godz. 24.00. Nie jest przy tym istotne czy osoby te posiadają zameldowanie w Polsce. 

Obywatele Polski przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę. Osoby przebywające za granicą mniej niż rok będą musiały wypełnić kwestionariusz emigranta krótkookresowego, a gdy okres ten wynosi rok lub dłużej – kwestionariusz emigranta długookresowego.

Ważne! Spisem nie są objęci Polacy za granicą, którzy dokonali w Polsce wymeldowania z pobytu stałego.

Żródło: WiadomościGazeta.pl, Gov.pl, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub