w

Konferencja „German-Polish Dispute Resolution 4.0”

Ambasador RP w Niemczech Prof. Andrzej Przyłębski otworzył konferencję „German-Polish Dispute Resolution 4.0” z udziałem wiodących polskich i niemieckich instytucji arbitrażowych.

W dniu 21 września br. w Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się całodniowa konferencja „German-Polish Dispute Resolution 4.0” z udziałem przedstawicieli wiodących polskich instytucji arbitrażowych, największej i najstarszej Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej DIS oraz przedstawicieli firm niemieckich inwestujących w Polsce (m.in. Bosch GmbH). W sympozjum, gromadzącym ponad 60 osób ze świata prawa gospodarczego, które otworzył Ambasador RP w Niemczech Prof. Andrzej Przyłębski, uczestniczyli m.in. ze strony niemieckiej Francesca Mazza – Sekretarz Generalna Niemieckiej Instytucji Arbitrażowej. Ze strony polskiej m.in. Beata Gessel- Kalinowska vel Kalisz – Honorowa Prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Cezary Wiśniewski – członek Rady Doradczej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Źródło zdjęcia: Ambasada RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl

Zorganizowana po raz pierwszy w naszej Ambasadzie tego typu konferencja służyła omówieniu rozwoju i porównaniu postępowań arbitrażowych w Polsce i w Niemczech oraz zbliżeniu do siebie i poznaniu polskiego i niemieckiego środowiska arbitrażu gospodarczego. W kilku panelach dyskusyjnych eksperci prawa gospodarczego dokonali analizy aktualnych problemów z dziedziny rozwiązywania sporów między polskimi i niemieckimi podmiotami gospodarczymi.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl

 

 

Rośnie liczba polskich przestępców sprowadzanych z zagranicy do Polski

Trzech nielegalnych imigrantów chciało przez Polskę dotrzeć do Niemiec. Zatrzymani