Przejdź do treści

Konferencja nt. współpracy pomiędzy urzędami ds. młodzieży, sądami i polskimi przedstawicielstwami konsularnymi

29/05/2017 11:51 - AKTUALIZACJA 29/05/2017 11:51

W Konsulacie RP Monachium odbyła się 22 maja konferencja i warsztaty dot. współpracy pomiędzy sądami, urzędami ds. młodzieży oraz urzędami konsularnymi w kwestiach dotyczących sprawach rodzinnych. Niemieckie instytucje reprezentowane były m.in. przez sędziów, organizacje dachowe urzędów ds. młodzieży, władze lokalne, adwokatów i pracowników socjalnych.

Źródło zdjęcia: monachium.msz.gov.pl

Wykłady wygłosili: dr Thomas Meysen z Niemieckiego Instytutu ds. Pomocy Młodzieży i Prawa Rodzinnego we Freiburgu na temat uprawnień i obowiązków Jugendamtów, sposobu postrzegania tej instytucji przez zainteresowanych, a także kompetencjami tego urzędu na tle podobnych urzędów w innych państwach europejskich; dr Rainer Hüßtege – Sędzia Przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Monachium mówił o specyfice postępowania sądowego w sprawach rodzinnych w kontekście stanów faktycznych leżących w zakresie działania Konwencji Wiedeńskiej; Bartłomiej Rosik z Departamentu Konsularnego MSZ RP przedstawił wybrane zagadnienia zakresu prawa rodzinnego należące do kompetencji konsula ze szczególnym uwzględnieniem znaczącej roli konsula na wstępnym przedsądowym etapie konfliktu; Ewa Coll z Ministerstwa Sprawiedliwości mówiła o transgranicznych konfliktach z punktu widzenia Organu Centralnego.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Monachium

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub