Przejdź do treści

Konkurs historyczny dla uczniów szkół polonijnych

05/01/2017 12:03

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił konkurs historyczny „Milenium na uchodźstwie” – skierowany do uczniów poza granicami Polski. Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież i nauczycieli języka polskiego, historii oraz kultury polskiej, uczących się i nauczających w placówkach oświatowych poza granicami kraju, do przygotowania prac na podstawie dokumentacji dotyczącej obchodów „Milenium” właśnie poza granicami Polski.

konkurs

Pięćdziesiąt lat temu, w 1966 r., Polacy mieszkający na emigracji, w różnych częściach świata – od Nowej Zelandii, przez państwa europejskie, po Stany Zjednoczone i Amerykę Południową – brali udział w uroczystościach religijno-patriotycznych upamiętniających 1000-lecie chrześcijańskiej Polski. Organizatorami tych uroczystości byli kapłani i parafie polskie, które realizowały prymasowski program Wielkiej Nowenny. Szczególną rolę w przygotowywaniu tego jubileuszu odegrał abp Józef Gawlina, a po jego śmierci bp Władysław Rubin, rezydujący w Rzymie delegat kard. Stefana Wyszyńskiego ds. opieki duszpasterskiej nad Polonią. Polscy emigranci, marzący o Niepodległej, skupili się wówczas wokół polskich świątyń, by modlić się, ale także dać świadectwo wolnemu światu, że Polska i Polacy mają prawo do niepodległości.

 

Bogactwo inicjatyw milenijnych podjętych przez wiernych, przede wszystkim działaczy stowarzyszeń i partii politycznych działających na emigracji, świadczyło o polskim przywiązaniu do wartości chrześcijańskich, do Kościoła katolickiego i Prymasa Tysiąclecia, ponownie represjonowanego przez reżym komunistyczny w kraju. Obchody tysiąclecia chrześcijańskiej Polski miały wymiar powszechny, o czym świadczył udział w centralnych uroczystościach w Rzymie 13 stycznia 1966 r. papieża Pawła VI. Dzięki lokalnym inicjatywom Polonii cały ówczesny świat miał możliwość dostrzec naród polski i jego historię. Drukowano znaczki pocztowe z wizerunkiem orła w koronie, karty pocztowe, ale także budowano świątynie katolickie, organizowano koncerty i publikowano prace poświęcone Polsce. W uroczystościach lokalnych brali udział prezydenci i premierzy państw zachodnich oraz przedstawiciele episkopatów. To zbiorowe przeżywanie polskiego święta wzmocniło Polonię i dostarczyło jej ‒ jeszcze przed wyborem Jana Pawła II na papieża w 1978 r. – nadziei na lepszą przyszłość narodu oraz utwierdziło w wierze.

Do dziś poza granicami Polski mieszkają osoby, które przygotowywały te uroczystości lub brały w nich udział – działacze katoliccy, harcerze, ludzie Kościoła. Do dziś często w zbiorach prywatnych, ale także w archiwach (np. parafialnych i zakonnych), muzeach polskich znajdujących się poza granicami kraju, w bibliotekach, znajdują się dokumenty, zdjęcia i nagrania opowiadające o tamtych wydarzeniach. Zachęcamy młodych ludzi, by prowadzeni przez swych opiekunów dotarli do świadków historii, do dokumentów i poznali historię swego obecnego środowiska. Pomocne w przygotowaniu się do konkursu mogą być wystawa milenijna znajdująca się w gestii Wspólnoty Polskiej oraz książka Obchody Millenium na uchodźstwie. W 50. rocznicę pod redakcją Rafała Łatki i Jana Żaryna, wydana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytut Pamięci Narodowej.

Prace można nadsyłać do 3 maja 2017 r. 

Informacje na temat regulaminu konkursu i zasad zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

AKTUALIZACJA 12/10/2021 13:05