Przejdź do treści

Kontrole na granicy niemieckiej. Zasady obowiązujące przy wjeździe do Niemiec

29/12/2021 11:09

Kontrole na granicy z Niemcami: Czy wjeżdżając z Polski do Niemiec przeprowadzane są kontrole na granicy? Jakie zasady obowiązują obecnie przy wjeździe do Niemiec?

Kontrole na granicy z Niemcami

Kontrole na granicy z Niemcami: Zasady wjazdu do Niemiec

Granica pomiędzy Niemcami a Polską nie jest zamknięta, dlatego kontrole na granicach jako takie nie są przeprowadzane. Nie oznacza to jednak, że do takich nie może dojść.

W Niemczech nie ma stałych kontroli na przejściach granicznych. Kontrole sanitarne mają charakter wyrywkowy i są przeprowadzane przeważnie na autostradach i innych głównych drogach, zwykle w pobliżu granicy.

Należy przypomnieć, że od 5 grudnia Polska została sklasyfikowana przez Niemcy jako obszar wysokiego ryzyka. Oznacza to, jak już wielokrotnie przypominaliśmy, że wjeżdżając do Niemiec, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania wielu zasad.

Kontrole na granicy z Niemcami: Obowiązek wykonania testu

Każda osoba w wieku powyżej 6 roku życia musi mieć mieć przy wjeździe albo dowód zaszczepienia, albo dowód statusu ozdrowieńca (obowiązuje tylko przez sześć miesięcy od infekcji), albo negatywny wynik testu na COVID-19. Honorowane są wyniki szybkich testów antygenowych (nie starszych niż 48 godziny) oraz testów PCR (wynik nie starszy niż 72 godziny).

Dzieci do ukończenia 6. roku życia są zwolnione z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa.

Podróż do Polski na jeden dzień na Sylwestra i powrót do Niemiec

Przy wjeździe do Niemiec z Polski lub innego obszaru wysokiego ryzyka, oprócz wykonania testu przed przekroczeniem granicy, należy liczyć się również z obowiązkiem zgłoszenia wjazdu oraz odbyciem kwarantanny na własny koszt.

Kontrole na granicy z Niemcami: Obowiązek zgłoszenia wjazdu do Niemiec

Każda osoba wjeżdżająca do Niemiec z Polski zobowiązana jest do wypełnienia cyfrowego formularza rejestracji podróży na stronie https://www.einreiseanmeldung.de oraz do posiadania przy wjeździe otrzymanego potwierdzenia. Potwierdzenie jest sprawdzane przez przewoźnika, a w razie potrzeby również przez policję federalną w ramach obowiązków straży granicznej. Rejestracji wjazdu muszą dokonać wszystkie osoby, także zaszczepione, ozdrowieńcy i dzieci. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Do Niemiec można wjechać także na ZASTĘPCZEJ DEKLARACJI WJAZDU. Można ją wydrukować i wypełnić przed przekroczeniem granicy z Niemcami bez konieczności rejestracji się na stronie https://www.einreiseanmeldung.de.

Deklarację zastępczą wjazdu do Niemiec wypełniają tylko i wyłącznie osoby, które nie miały możliwości użycia elektronicznej deklaracji wjazdowej. Należy wypełnić jeden formularz dla jednej osoby. W przypadku niepełnoletnich lub podopiecznych, deklarację wypełnia osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun. Deklaracja zastępcza wjazdu dostępna jest także w języku polskim na stronie Instytutu Roberta Kocha. W języku niemieckim dostępna jest TUTAJ.

Ww. formularz należy okazać przewoźnikowi lub organowi odpowiedzialnemu za kontrolę policyjną ruchu granicznego. Więcej na temat deklaracji zastępczej pisaliśmy TUTAJ.

Kontrole na granicy z Niemcami: Jakie obostrzenia przy wjeździe do Niemiec obowiązują dzieci?

  • Obowiązek rejestracji:  Wszystkie osoby niepełnoletnie przed przyjazdem do Niemiec muszą zostać zarejestrowane na stronie www.einreiseanmeldung.de
  • Certyfikat covidowy: Dzieci poniżej 6 roku życia są zwolnione z obowiązku przedstawienia certyfikatu covidowego (zaświadczenia o szczepieniu, byciu ozdrowieńcem lub negatywnego wyniku testu na Covid-19); starsze dzieci podlegają takim samym restrykcjom jak osoby dorosłe

Kontrole na granicy z Niemcami: Kto nie musi dokonywać rejestracji wjazdu do Niemiec

Rejestracji wjazdu nie muszą dokonywać osoby przejeżdżające przez Niemcy tranzytem, kierowcy samochodów ciężarowych, busów, autokarów, pracownicy transgraniczni i uczniowie uczący się po drugiej stronie granicy.

Deklaracji podróży nie muszą wypełniać osoby przyjeżdżające na 72 godzin w odwiedziny do krewnych pierwszego stopnia pokrewieństwa (dzieci, rodzice), małżonka/małżonki lub partnera/partnerki prowadzących na co dzień osobne gospodarstwo domowe lub osoby przyjeżdżające na 3 dni z tytułu prawa do opieki nad dzieckiem lub kontaktu z dzieckiem.

Kontrole na granicy z Niemcami: Mały ruch przygraniczny

Podczas przyjazdu do Niemiec na czas do 24 godzin nie ma obowiązku rejestracji wjazdu, ale nie zwalnia to z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu, certyfikatu covidowego potwierdzającego szczepienie lub bycie ozdrowieńcem.

źródło: Bundesminister für Gesundheit, Ambasada RP w BerliniePolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 30/12/2021 10:07