Przejdź do treści

Koszty rozwodu w Niemczech – ile wydasz na sąd i adwokata oraz na czym możesz zaoszczędzić

24/10/2022 20:36
Jak wziąć rozwód w Niemczech?

Życie w Niemczech: Koszty rozwodu w Niemczech – Rozwód kosztuje. Niemniej jednak to w Twoich rękach leży utrzymanie kosztów rozwodu na jak najniższym poziomie. Aby to zrobić, musisz znać standardy stosowane do obliczania kosztów rozwodu w Niemczech i wiedzieć, które z nich da się obniżyć. Powinieneś również mieć świadomość, jakie czynniki, w większości niepotrzebnie, zwiększają koszty rozwodu. Czytaj dalej poniżej
>>>Rozwód i separacja w Niemczech: 5 najważniejszych pytań i odpowiedzi

Koszty rozwodu w Niemczech – podstawowe informacje

  • Twoje koszty rozwodu oparte są na tak zwanych wartościach procesowych.
  • Co do zasady prawo określa minimalną wartość procesową dla postępowania rozwodowego na 3000 euro. W przeciwnym razie wartość proceduralną Twojego postępowania rozwodowego określa wysokość Twoich dochodów z ostatnich trzech miesięcy.
  • Twoje aktywa są uwzględniane w kalkulacji wartości procesu na poziomie 5%.
  • Jeśli kwestionujesz rozwód w sądzie, sąd ustali odrębną i dodatkową wartość procesową dla każdego rozwodu, która zostanie potrącona z wartością procesową Twojego postępowania rozwodowego.
  • W spornym rozwodzie tworzysz wiele aktywów procesowych i nieuchronnie zwiększasz opłaty dla sądu i dwóch zaangażowanych adwokatów.

Rozwód za porozumień stron pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy

Jeśli rozwodzisz się w Niemczech powinieneś zrobić wszystko, co w Twojej mocy, aby twój rozwód był polubownym rozwodem. Wszelkie konsekwencje rozstania i podziału majątku można rozstrzygnąć pozasądowo przy niskich kosztach w ugodzie rozwodowej. Płacisz za to tylko opłaty notarialne. W przypadku rozwodu polubownego zastosowanie mają wyłącznie wartości proceduralne dotyczące postępowania rozwodowego i ewentualnej korekty emerytury, która może być przeprowadzona z urzędu. Ponieważ sąd rodzinny ma niewiele pracy z polubownym rozwodem, chętnie wynagradza strony poprzez dalsze obniżanie wartości proceduralnej postępowania rozwodowego, a tym samym obniżając opłaty.

Czy każdy małżonek naprawdę potrzebuje własnego prawnika?

W przypadku spornego rozwodu każdy małżonek musi wyznaczyć własnego prawnika. Ze względu na obowiązek posiadania prawnika nie może on w inny sposób składać żadnych wniosków ani negocjować niczego w sądzie. Zaangażowanie drugiego pełnomocnika podwaja zatem honoraria pełnomocnika, z których każda ze stron ma równy udział. Jeśli jednak rozwodzisz się za obopólną zgodą, wystarczy, że tylko jeden z małżonków wystąpi o rozwód. Wtedy druga osoba po prostu deklaruje zgodę na rozwód, do którego on sam nie potrzebuje prawnika. Już sam ten aspekt powinien być wystarczającym powodem, aby nie wnosić sporów do sądu i inwestować zaoszczędzone pieniądze w budowanie nowych perspektyw życiowych.
>>> Prawo w Niemczech: Do kiedy należy płacić alimenty i utrzymywać pełnoletnie dziecko?

Koszty procesowe w Niemczech

Wartość procesowa rozwodu w Niemczech opiera się na dochodach netto małżonków z ostatnich trzech miesięcy. Do tego dochodzi wyrównanie emerytury. Uprawnienia emerytalne nabyte w trakcie małżeństwa są dzielone równo między partnerów. 

Przykład: Załóżmy, że zarabiasz 3000 EUR netto miesięcznie, a Twój partner 2000 EUR. Daje to łączny dochód za kwartał 15 000 euro ((3 000 euro + 2000 euro) x 3). Jeśli nie masz dzieci, tak już pozostaje. W przeciwnym razie dochód netto z ostatnich trzech miesięcy obojga partnerów zostać zmniejszony o 750 euro (3 x 250 euro). Na każde dziecko odejmuje się bowiem 250 euro od dochodu (750 euro od dochodu z trzech miesięcy). Ponadto istnieje minimum 1000 euro na wyrównanie emerytury.

Zgodnie z § 43 FamFG posiadany majątek należy również uwzględnić przy obliczaniu wartości postępowania. Najczęściej do dochodu netto doliczane jest 5 procent wartości majątku, ale sąd może ustalić też inną wartość. Dodatki majątkowe wahają się od 15.000 euro do 60.000 euro na jednego małżonka plus kolejne 7.500 euro do 25.000 euro na dziecko.

Tabela kalkulacji kosztów rozwodu – Całkowity koszt postępowania rozwodowego

Wartość przedmiotu do:koszty sądoweopłaty sądoweCałkowite koszty rozwodu (dwóch prawników)Obniżone koszty rozwodu (jeden prawnik)
3.000,00216.00621,78837,78418,89
4.000,00254.00773,501027,50513,75
5.000,00292.00925,231217,23608.62
6 000,00330,001,076,951406,95703.48
7.000.00368.001228,681596,68798,34
8.000.00406.001380,401,786,40893,20
9,000.00444.001,532,131976,13988,07
10 000,00482.001,683,852165,851,082,93
13 000,00534,001820,702 354,701177,35
16.000,00586.001957,552543,551,271,78
19,000.00638.002094,402732,401366,20
22 000,00690.002231,252921,251460,63
25 000,00742,002 368,103110,101,555,05
30.000,00812,002 591,233 403,231,701,62
35 000,00882.002814,353696,351848,18
40.000,00952.003037,483989,481 994,74

>>>Renta rodzinna w Niemczech – komu przysługuje i ile wynosi

Źródło: T-online.de, PolskiObserwator.de