Przejdź do treści

Kryzys klimatyczny kosztuje Niemcy 6,6 mld euro rocznie

23/07/2022 18:00
Zdjęcie ilustracyjne

Wiadomości z Niemiec – Kryzys klimatyczny w Niemczech. Koszty skutków kryzysu klimatycznego wyniosły od 2000 roku co najmniej 145 mld euro. Jak wynika z opracowania Ministerstwa Ochrony Klimatu, niektórych kosztów nie da się dokładnie określić.

Kryzys klimatyczny w Niemczech

Zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka spowodowały w Niemczech od 2000 roku szkody o średniej wartości 6,6 mld euro rocznie. Taki jest wniosek z projektu zleconego przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu na temat kosztów skutków zmian klimatu w Niemczech. Według badania, upały, susze i powodzie spowodowane kryzysem klimatycznym do samego 2021 roku będą kosztować co najmniej 145 mld euro.

>>> Niemcy: Nadchodzi kolejna fala upałów w Niemczech. Od poniedziałku znów będzie upiornie

Same dwa gorące lata 2018 i 2019 oraz powódź w 2021 roku kosztowałyby ponad 80 mld euro. Powodzie, zwłaszcza w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii, miałyby kosztować ponad 40 mld euro. Autorzy opracowania zaznaczyli, że są to dolne granice, ponieważ nie jest łatwo odróżnić szkody spowodowanej ekstremalną pogodą od szkód nasilonych przez kryzys klimatyczny.

Ponadto istnieją szkody, takie jak utrata różnorodności biologicznej, których nie można przeliczyć na pieniądze. W każdym razie duża część szkód została spowodowana przez ekstremalne zjawiska pogodowe, w przypadku których wpływ postępujących zmian klimatycznych jest jednoznacznie udowodniony.

Habeck wzywa do opracowania strategii dostosowania do klimatu

Sektor leśny i rolniczy w dużej części Niemiec najbardziej ucierpiał z powodu upałów i suszy. Te sektory gospodarki musiały odnotować około 25,6 mld euro kosztów szkód tylko w dwóch ekstremalnych latach 2018 i 2019.

Kolejne dziewięć miliardów euro wystąpiło w przemyśle i handlu, ponieważ z powodu upałów spadła wydajność osób pracujących. Federalny minister ochrony klimatu Robert Habeck wyciągnął z wyników dwa wnioski: „Po pierwsze, musimy utrzymać konsekwencje kryzysu klimatycznego na znośnym poziomie na całym świecie.” Można to osiągnąć tylko przy znacznie większej ochronie klimatu.

Po drugie, potrzebna jest niezawodna strategia adaptacji do zmian klimatu, która pozwoli chronić ludność, infrastrukturę i gospodarkę przed upałami, powodziami i silnymi wahaniami pogody. Minister środowiska Steffi Lemke zapowiedziała również narodową strategię wodną.

Czytaj także: Zmniejszyła się różnica płac w Niemczech. Oto gdzie zarobisz najwięcej

Źródło: Tageschau.de, PolskiObserwator.de