w

Kwarantanna w Niemczech – pytania i odpowiedzi

Aktualizacja z dnia 26 listopada 2020 roku – Rząd Niemiec przedłużył, a w niektórych wypadkach nawet zaostrzył restrykcje antycovidowe. Ograniczony lockdown będzie zasadniczo obowiązywał do końca 2020 roku jednak przewidziano wyjątki w okresie świątecznym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Niemcy: Restrykcje przedłużone i zaostrzone. Wyjątki w okresie świątecznym
W związku z uznaniem przez Niemcy całego terytorium Polski za obszar wysokiego ryzyka, podróżujących do Niemiec obowiązują specjalne zasady dot. kwarantanny i testów na obecność koronawirusa. Ambasada RP w Berlinie opublikowała w formie pytań i odpowiedzi praktyczny poradnik dla przyjeżdżających do Niemiec, który przedrukowujemy poniżej (źródło: gov.pl).

Czy muszę rejestrować swój wjazd do Niemiec na portalu www.einreiseanmeldung.de?
Każda osoba wjeżdżająca do Niemiec, która przebywała w obszarze podwyższonego ryzyka 10 dni przed wjazdem do Niemiec, powinna elektronicznie zgłosić swój przyjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de. Elektroniczna rejestracja podróżnych zastępuje papierowe karty lokalizacji podróżnych oraz obowiązek zgłoszenia się do właściwego urzędu ds. zdrowia po przyjeździe do Niemiec. Dane podane podczas rejestracji zostaną przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia, który będzie nadzorował stosowanie się do przepisów dotyczących kwarantanny. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

Tylko w przypadku problemów technicznych można korzystać z papierowych kart lokalizacji podróżnych, które należy oddać podczas kontroli granicznej lub przesłać bezpośrednio po przyjeździe do Niemiec do właściwego urzędu ds. zdrowia. Więcej informacji oraz papierowe formularze rejestracji podróżnych w języku angielskim i niemieckim można znaleźć na stronie Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Obowiązek elektronicznej rejestracji podróżnych wynika z zarządzenia Federalnego Ministra Zdrowia. Elektroniczna rejestracja podróżnych nie dotyczy osób, które przejeżdżają przez Niemcy w tranzycie, podróżują w ramach ruchu przygranicznego do 24 godz. oraz osób przewożących zawodowo ludzi, towary lub dobra (tj. kierowców zawodowych oraz pracowników firm transportowych).

W przypadku wątpliwości czy należy dokonać elektronicznego zgłoszenia podróży należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka i pracuję w Niemczech. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?
Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje, gdy podróżujesz do Niemiec codziennie (pobyt w Niemczech do 24 godzin w ramach ruchu przygranicznego) lub podróżujesz do Niemiec regularnie (co najmniej raz w tygodniu). Jeżeli podróżujesz raz w tygodniu, to poproś swojego pracodawcę lub zleceniodawcę o odpowiednie zaświadczenie.

Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, które kraje graniczne są objęte zwolnieniem w przypadku wjazdu na okres do 24 godz. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

Muszę przyjechać służbowo do Niemiec np. na trzy dni. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?

Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje, gdy przyjedziesz w pilnych celach zawodowych, których nie można przełożyć na mniej niż 5 dni. Powinieneś posiadać przy sobie zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy oraz negatywny wynik testu (PCR) w języku angielskim, niemieckim lub francuskim wykonany 48 godzin przed wjazdem. Negatywny wynik testu powinieneś przesłać do właściwego urzędu ds. zdrowia.

Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, czy taki test jest konieczny i tak np. Brandenburgia i Saksonia nie wymagają posiadania negatywnego wyniku testu w przypadku pilnego wjazdu w celach służbowych lub kształcenia. W Saksonii taki pobyt może jednak trwać do 72 godz. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

Mieszkam w Polsce i chcę przyjechać do Niemiec np. na zakupy. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?
​​​​​Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje gdy przyjedziesz do Niemiec na mniej niż 24 godziny w ramach ruchu przygranicznego.

Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, które kraje graniczne są objęte zwolnieniem w przypadku wjazdu na okres do 24 godz. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

WAŻNE: W BERLINIE  weszło w życie rozporządzenie, które zwalnia z kwarantanny osoby wjeżdżające na obszar podwyższonego ryzyka w celu odwiedzin rodziny (pierwszego – ojciec, matka, dzieci oraz drugiego stopnia – brat, siostra), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w celu opieki nad osobami pod kuratelą na okres do 72 godz. (dotychczas do 24 godz.) Oznacza to, że mieszkając w Berlinie można odwiedzić najbliższą rodzinę w Polsce do 72 godz. i skorzystać ze zwolnienia z obowiązku kwarantanny po powrocie.

Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka. Chcę przyjechać do Niemiec odwiedzić rodzinę. Czy obowiązuje mnie kwarantanna?
Kwarantanna według nowych zasad nie dotyczy osób, które wjeżdżają do Niemiec w celu odwiedzin członków rodziny (pierwszego stopnia), odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub wjeżdżają w celu opieki nad osobami pod kuratelą gdy ich pobyt nie przekracza 72 godzin.

W przypadku przyjazdu na okres powyżej 72 godzin w celu zwolnienia z kwarantanny może być wymagany negatywny wynik testu na koronawirusa (PCR) w języku angielskim, niemieckim lub francuskim wykonany 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Negatywny wynik testu powinieneś przesłać do właściwego urzędu ds. zdrowia.

Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

Mieszkam w Niemczech i chcę pojechać do Polski. Czy po powrocie obowiązuje mnie kwarantanna?
Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje gdy będziesz w Polsce mniej niż 24 godziny w ramach ruchu przygranicznego.
Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i ciągle możliwe są różnice w stosunku do ogólnych grup wyjątków. Landy mogą w swoich rozporządzeniach doprecyzować, które kraje graniczne są objęte zwolnieniem w przypadku wjazdu na okres do 24 godz. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia.

Mieszkam w Niemczech. Chcę pojechać do obszaru podwyższonego ryzyka odwiedzić najbliższą rodzinę. Czy po powrocie do Niemiec obowiązuje mnie kwarantanna?
Kwarantanna według nowych zasad nie dotyczy osób, które odwiedzają najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Jednak w takim przypadku Twój pobyt w obszarze podwyższonego ryzyka nie może przekroczyć 72 godzin. Należy pamiętać, że prawnie wiążące są rozporządzenia poszczególnych landów dot. kwarantanny i niektóre landy zwalniają tylko z kwarantanny, osoby odwiedzające najbliższą rodzinę w Niemczech. Skontaktuj się ze swoim urzędem ds. zdrowia w Niemczech czy po powrocie będziesz podlegać kwarantannie.

Mieszkam w obszarze podwyższonego ryzyka. Jestem kierowcą zawodowym i chcę jechać do Niemiec. Czy muszę udać się na kwarantannę po wjeździe do Niemiec? 
Kwarantanna według nowych zasad nie obowiązuje, jeżeli zachowujesz odpowiednie standardy higieny i reżim sanitarny oraz wjeżdżasz do Niemiec na mniej niż 72 godziny. Nie musisz posiadać negatywnego wyniku testu przed wjazdem.

Czy jest możliwość, aby uzyskać zwolnienie z obowiązku kwarantanny po wjeździe do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka? 
Jeżeli nie podlegasz pod żadną z grup osób wyłączonych z obowiązku kwarantanny zgodnie z odpowiednimi przepisami landowymi, to takie zwolnienie możesz uzyskać tylko we właściwym urzędze ds. zdrowia dla miejsca pobytu w Niemczech. Polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w Niemczech nie mogą występować w imieniu polskich obywateli o zwolnienie z kwarantanny, jak i dokonywać wykładni niemieckich przepisów.

W jaki sposób rozumieć zachowanie odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego?
Dokładne informacje o odpowiednich standardach higieny i reżimu sanitarnego uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia.

Przyjeżdżam do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka. Czy zostanie mi wskazane miejsce gdzie mam odbyć kwarantannę? 
To osoba wjeżdżająca do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka ma obowiązek zapewnić sobie właściwe miejsce do odbywania kwarantanny. Jeżeli planujesz odbywać kwarantannę w hotelu lub innym miejscu noclegowym, to ustal to wcześniej z miejscem noclegowym. Jeżeli zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19 podczas odbywania kwarantanny, masz obowiązek zgłosić się do urzędu ds. zdrowia i wykonać test. WAŻNE! Od 2 do 30 listopada hotele nie będą przyjmowały turystów.

W jaki sposób udowodnić, że byłam/-em w obszarze podwyższonego ryzyka?
Za potwierdzenie podróży z obszaru podwyższonego ryzyka może służyć karta pokładowa, bilet kolejowy lub autobusowy, potwierdzenie noclegu w hotelu w obszarze podwyższonego ryzyka. Jeżeli podróżujesz własnym samochodem, często wystarczy oświadczenie, że przyjechałaś/-eś z obszaru podwyższonego ryzyka.

Po przyjeździe do Niemiec zauważyłam/-em u siebie objawy COVID-19. Co mam robić?
Skontaktuj się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, z infolinią lekarską pod numerem telefonu 116 117 lub właściwym urzędem ds. zdrowia. W takim przypadku, urząd ds. zdrowia może zlecić wykonanie testu i przedłużyć kwarantannę.

Wynik mojego testu był pozytywny. Jak długo muszę przebywać w kwarantannie?
Laboratorium ma obowiązek przekazania informacji o pozytywnym wyniku testu do właściwego urzędu ds. zdrowia. Podczas kwarantanny należy stosować się do zaleceń urzędu ds. zdrowia. Kwarantanna w takim przypadku może trwać do 10 dni. Należy pamiętać, że urząd ds. zdrowia może zlecić powtórzenie wykonania testu lub przedłużyć kwarantannę.

Po wjeździe z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec nie zgłosiłam/-em swojego przyjazdu do urzędu ds. zdrowia, mimo że nie należę do grupy osób, których nie dotyczy obowiązek kwarantanny. Czy grozi mi kara?
Łamanie przepisów dotyczących kwarantanny może wiązać się z karą administracyjną wynoszącą do 25 000 EUR.

Będę jechać przez Niemcy przejazdem (np. samochodem z Holandii do Polski, ląduję z Hiszpanii na niemieckim lotnisku i jadę dalej autobusem do Polski). Czy podlegam kwarantannie w Niemczech?
Nie. We wszystkich krajach związkowych osoby podróżujące w tranzycie (przejazdem), są zwolnione z obowiązku wykonywania testu i związanej z tym kwarantanny. Podróż tranzytowa powinna się odbywać bez zbędnych postojów i noclegów. W przypadku podróży tranzytowej nie ma obowiązku wcześniejszej elektronicznej rejestracji podróży.

Jeżeli lecisz do Niemiec samolotem i dalej udajesz się do Polski drogą lądową, skontaktuj się z przewoźnikiem. W przypadku gdy przewoźnik będzie przed wejściem na pokład samolotu wymagał potwierdzenia elektronicznej rejestracji, podaj w karcie lokalizacji podróżnego, że znajdujesz się w tranzycie.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat obowiązkowych testów i kwarantanny?
Dokładne informacje o przepisach i warunkach kwarantanny uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia.

Źródło: Serwis Ambasady RP w Berlinie, PolskiObserwator.de

Dołącz do nas na Facebooku: POLSKIOBSERWATOR.DE – POLSKA STRONA NIEMIEC

Czytaj także:

1. Niemcy: Zmiana dot. kwarantanny dla podróżujących do Berlina
2. Niemcy: Saksonia wprowadziła ograniczenia w małym ruchu granicznym z Polską

 

Niemcy: Restrykcje przedłużone i zaostrzone. Wyjątki w okresie świątecznym

Zapalenie pęcherza moczowego: skuteczne metody lecznicze i zapobiegające nawrotom