Przejdź do treści

Kwarantanna w Niemczech w styczniu 2022 r. – pytania i odpowiedzi

10/01/2022 12:10

Kwarantanna w Niemczech styczeń 2022: W związku z uznaniem od 5 grudnia 2021 roku przez Niemcy całego terytorium Polski za obszar WYSOKIEGO RYZYKA, podróżujących do Niemiec obowiązują specjalne zasady dot. kwarantanny i testów na obecność koronawirusa.

Kwarantanna w Niemczech styczeń 2022

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Kwarantanna w Niemczech: Czy muszę iść na kwarantannę po przyjeździe z Polski do Niemiec

Polska jest od 5 grudnia 2021 r. obszarem wysokiego ryzyka. Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę, ale osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie.

Osoby niezaszczepione mogą skrócić kwarantannę, jeżeli wykonają drugi test po 5 dniach od wjazdu, a jego wynik będzie negatywny.

Dzieciom poniżej 6 r. życia kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach.

Kwarantanna w Niemczech: Czy zostanie mi wskazane miejsce gdzie mam odbyć kwarantannę? 

Osoba wjeżdżająca do Niemiec z obszaru ryzyka ma obowiązek zapewnić sobie właściwe miejsce do odbywania kwarantanny. Jeżeli planujesz odbywać kwarantannę w hotelu lub innym miejscu noclegowym, to ustal to wcześniej z miejscem noclegowym. Jeżeli zauważysz u siebie objawy zachorowania na COVID-19 podczas odbywania kwarantanny, masz obowiązek zgłosić się do urzędu ds. zdrowia i wykonać test. 

Tranzyt przez Niemcy w STYCZNIU 2022 roku. Obowiązujące zasady

Osoba wjeżdżająca z obszaru ryzyka musi być przygotowana na poniesienie kosztów kwarantanny. Kwarantanna trwa co do zasady 10 dni, jednak w niektórych przypadkach kwarantanna może być przedłużana przez urząd ds. zdrowia. 

Otrzymałem pozytywny wynik testu po przyjeździe do Niemiec.  Czy mogę wrócić do Polski?

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe tylko za wcześniejszą zgodą właściwego urzędu ds. zdrowia. Dotyczy to również podróży powrotnej do kraju i kontynuowania samoizolacji w Polsce. Urząd ds. zdrowia może się zgodzić na taką podróż tylko, gdy w jego ocenie uda się wykluczyć ryzyko zakażenia innych osób. Transport musi się odbywać bez postojów i bez udziału osób trzecich (np. prywatny samochód). 

Wjazd do Niemiec w STYCZNIU 2022 roku: Obostrzenia na granicy i na terenie kraju

WAŻNE! Po przyjeździe do Polski poinformuj lokalną stację sanitarno-epidemiologiczną, że otrzymałeś pozytywny wynik testu na koronawirusa będąc w Niemczech i kontynuuj samoizolację. Będziesz podlegał polskim przepisom dotyczącym kwarantanny. 

Łamanie przepisów dot. kwarantanny w Niemczech może wiązać się z karą administracyjną wynoszącą nawet do 25 tys. EUR. 

Kwarantanna w Niemczech: Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę do 24 godzin między obszarem wysokiego ryzyka a Niemcami

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem wysokiego ryzyka a Niemcami, jeśli nie są zaszczepieni albo ozdrowieńcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu, żeby nie podlegać kwarantannie.

Oto kto nie podlega obowiązkowi rejestracji i kwarantannie przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby, które przejeżdżały przed wjazdem do Niemiec przez obszar ryzyka bez zbędnych postojów;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • pracownicy transgraniczni;
 • członkowie oficjalnych delegacji wracających do Niemiec przez część rządową lotnisk w Berlin-Brandenburg lub Kolonii/Bonn. 
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

Nie zwalnia to jednak z obowiązku posiadania certyfikatu szczepienia/ozdrowieńca albo posiadania negatywnego wyniku testu.

Wjazd do Niemiec DZIECI w styczniu 2022 roku

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z właściwym urzędem ds. zdrowia. Tylko niemieckie urzędy mogą dokonywać wiążącej wykładni obowiązujących przepisów w Niemczech i udzielić w indywidualnym przypadku ewentualnego zwolnienia z obowiązku kwarantanny. 

Po przyjeździe do Niemiec zauważyłam/-em u siebie objawy COVID-19. Co mam robić?

Skontaktuj się telefonicznie z lekarzem rodzinnym, z infolinią lekarską pod numerem telefonu 116 117 lub właściwym urzędem ds. zdrowia. W takim przypadku, urząd ds. zdrowia może zlecić wykonanie testu lub zlecić kwarantannę.

Kolejne ograniczenia w Niemczech: Oto co się zmienia

Na ostatnim spotkaniu przedstawicieli rządu federalnego z premierami krajów związkowych (7 stycznia 2022 roku) uzgodniono dalsze środki ochronne w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się w Niemczech nowego wariantu Omikron. Jednym z punktów była kwestia skrócenia kwarantanny. Oto nowe wytyczne:

 • W przyszłości osoby po szczepieniu przypominającym, które miały kontakt z osobą pozytywną, będą zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to również sytuacji, gdy drugie szczepienie, zakończenie choroby lub szczepienie po zakończeniu choroby nastąpiło nie wcześniej niż dwa miesiące temu. W przypadku wszystkich innych osób, izolacja lub kwarantanna kończyć się po 10 dniach bez konieczności wykonywania testu.
 • W przypadku pracowników określonych obszarów, jak: szpitali, opieki nad osobami starszymi, policji, straży pożarnej „odizolowanie (…) po zakażeniu można zakończyć po 5 dniach obowiązkowym testem PCR, jeśli osoba dotknięta chorobą nie miała objawów przez 48 godzin”.
 • Dzieci będące osobami kontaktowymi będą mogły zakończyć kwarantannę po 5 dniach ujemnym wynikiem testu PCR lub testu antygenowego. W przypadku izolacji będą obowiązywać te same zasady, co w przypadku dorosłych.

W Niemczech zaczyna obowiązywać zasada 2G plus w gastronomii: Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat obowiązkowych testów i kwarantanny?

Dokładne informacje o przepisach i warunkach kwarantanny uzyskasz we właściwym urzędzie ds. zdrowia.

Źródło: Serwis Ambasady RP w Berlinie, PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News

AKTUALIZACJA 10/01/2022 16:58