Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » List z życzeniami od Sekretarza Stanu w MSZ, Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk, z okazji obchodów Dnia Polonii 2 maja

List z życzeniami od Sekretarza Stanu w MSZ, Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk, z okazji obchodów Dnia Polonii 2 maja

02/05/2019 12:42 - AKTUALIZACJA 02/05/2019 12:44

Święto Polonii – uchwalone 20 marca 2002 r. w uznaniu wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierności i przywiązania do polskości oraz pomocy Krajowi w najtrudniejszych momentach – ma na celu potwierdzenie więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim.
Szanowni Państwo!

Na 2 maja przypada Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

W związku z nadchodzącym świętem – doceniając wkład Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju w pielęgnowanie i umacnianie polskości oraz dziękując za zaangażowanie i społeczny trud na rzecz krzewienia polskiej kultury, języka i tradycji z dala od stron ojczystych – przekazujemy Państwu list z życzeniami skierowany przez Sekretarza Stanu w MSZ, Pana Szymona Szynkowskiego vel Sęk, do Polonii i Polaków poza granicami kraju.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl