Przejdź do treści

Maksymalna emerytura w Niemczech. Tyle pieniędzy wpływa na konta tych, którzy pracowali najdłużej

18/01/2024 20:19 - AKTUALIZACJA 18/01/2024 20:19

Maksymalna emerytura w 2024 roku. Emerytury są najważniejszym źródłem dochodu dla wielu osób w podeszłym wieku. Mówiąc prościej, wysokość emerytury zależy od składek i lat ubezpieczenia. Im więcej i dłużej płacisz, tym wyższa będzie Twoja emerytura. Nie jest to jednak nieskończoność, ponieważ emerytura w Niemczech jest ograniczona. Ale jaka jest maksymalna emerytura, którą można otrzymać?
Przeczytaj także:  Tyle lat musisz przepracować w Niemczech, aby otrzymać emeryturę w tym kraju

Maksymalna emerytura w 2024 roku

Jeśli chcesz otrzymać maksymalną emeryturę w Niemczech, musisz opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne przez co najmniej 45 lat bez przerwy i otrzymywać wynagrodzenie równe tak zwanemu pułapowi wymiaru składek.

Od 1 stycznia 2023 r. pułap składek na powszechne ubezpieczenie emerytalne w nowych krajach związkowych wynosi 7 100 euro miesięcznie, czyli 85 200 euro rocznie, według rządu federalnego. W starych krajach związkowych limit ten wynosi 7300 euro miesięcznie, tj. 87 600 euro rocznie.

Pułap wymiaru składek jest co roku dostosowywany do trendów dochodowych, aby zapewnić stabilność zabezpieczenia społecznego. Według niemieckiego rządu osoby ubezpieczone otrzymywałyby niższą emeryturę bez korekty, pomimo rosnących wynagrodzeń. Wynika to z faktu, że od dochodów przekraczających próg wymiaru składek nie trzeba odprowadzać składek, a zatem nie nabywa się uprawnień emerytalnych. Ponadto osoby o wyższych zarobkach w pewnym momencie „wyrosłyby” z ubezpieczenia społecznego, ponieważ ich składki stale malałyby w stosunku do ich dochodów.

Nawiasem mówiąc, każdy, kto nigdy nie pracował, również odczuje tego skutki w swojej emeryturze. Dotyczy to również gospodyń domowych, ale otrzymują one również emeryturę macierzyńską, ponieważ czas spędzony na wychowywaniu dzieci może wliczać się do ich emerytury. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Taką emeryturę otrzyma osoba, która całe życie zajmowała się dziećmi i domem

Jaka jest maksymalna wysokość emerytury?

Aby określić maksymalną wysokość emerytury w Niemczech, należy zastosować wzór: Punkty zarobkowe x współczynnik dostępu x aktualna wartość emerytury x współczynnik emerytury = emerytura miesięcznie (brutto).

  • Punkty zarobkowe: Aby obliczyć punkty zarobkowe (lub punkty emerytalne), osobisty roczny dochód jest dzielony przez średni roczny dochód wszystkich ubezpieczonych w Niemczech. Według Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego w 2023 r. jest to 43 142 euro brutto rocznie. Jeśli mieścisz się dokładnie w tej średniej, otrzymasz dokładnie jeden punkt zarobkowy rocznie. Osoby poniżej otrzymają mniej, a osoby powyżej otrzymają więcej.
  • Współczynnik dostępu: Chodzi o dodatki i potrącenia w obliczeniach emerytury. Osoby przechodzące na emeryturę wcześniej muszą liczyć się z potrąceniami. Osoby, które osiągnęły limit wieku, ale przechodzą na emeryturę później, otrzymują dodatki. Może to być około 100 euro miesięcznie. Ubezpieczeni, którzy przechodzą na emeryturę dokładnie w tym samym czasie, co standardowy wiek emerytalny, mają wartość 1,00.
  • Aktualna wartość emerytury: Wartość emerytury odpowiada jednemu punktowi zarobków. W lipcu 2023 r. nastąpiły zmiany w emeryturach dla milionów Niemców, a wartość emerytury również wzrosła. Według Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalnego wynosi ona obecnie 37,60 euro po raz pierwszy w całym kraju. (Stan: lipiec 2023 r.)
  • Współczynnik emerytalny: Współczynnik emerytalny dotyczy rodzaju emerytury. Emerytury i renty z powodu całkowitego ograniczenia zdolności do zarobkowania mają wartość 1,0. W przypadku emerytur z powodu częściowego ograniczenia zdolności do zarobkowania jest to 0,5.

Ponieważ istnieje limit wymiaru składek, punkty zarobkowe również mają maksymalny limit. Aby to ustalić, limit oceny należy podzielić przez tymczasowe średnie zarobki. Aby uprościć obliczenia, stosuje się pułap oceny dla zachodnich Niemiec: 87 600 euro / 43 142 euro = 2,03 punktów emerytalnych.

Oznacza to, że obecnie można zebrać maksymalnie 2,03 punktu emerytalnego rocznie. Jeśli zarabiasz więcej niż 87 600 euro rocznie, nie otrzymasz więcej punktów emerytalnych. Jeśli więc pracujesz przez 45 lat i zarabiasz 2 punkty emerytalne każdego roku, zbierzesz 90 punktów emerytalnych w ciągu całego życia zawodowego. Przy zaokrąglonych punktach emerytalnych daje to następujące obliczenia: 90 x 1,00 x 37,60 x 1,0 = 3384 euro.
>>> Cios dla Polaków pracujących w Niemczech. Będą musieli pracować dłużej

W Niemczech maksymalna emerytura wynosi zatem 3384 euro

Tylko kilka osób w Niemczech otrzymuje emeryturę w wysokości zaledwie 2000 euro, ale emerytura w wysokości ponad 3000 euro jest szczególnie rzadka. Według Raportu Ubezpieczenia Emerytalnego 2022, tylko 50 emerytów osiągnęło ten cel. Jednak według Deutsche Rentenversicherung osoby te wpłacały również na fundusz emerytalny przez 50 lat lub dłużej. Osiągnięcie maksymalnej emerytury w ciągu 45 lat pracy jest zatem praktycznie niemożliwe.
Źródło: MAINPOST.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub