Przejdź do treści

Małgorzata i Andreas Wojcik z Monastyru uhonorowani medalami Pro Memoria

20/04/2017 13:34

Za pielęgnację polskich miejsc pamięci uhonorowani zostali medalami Pro Memoria Małgorzata i Andreas Wojcik z Monastyru (Münster).

Państwo Wojcik, od wielu lat blisko związani z Polską Misją Katolicką w Monastyrze, zasłużyli się opieką nad cmentarzami, na których pochowane zostały polskie ofiary II wojny światowej. Robią to z odruchu serca, inspirują do działania innych, w tym zwłaszcza okoliczną Polonię.

W okręgu konsularnym Kolonii zlokalizowanych jest ponad 1000 cmentarzy, na których spoczywają polskie ofiary wojny. Wręczenia medali dokonał 4 kwietnia br. Konsul Generalny RP w Kolonii.

Medale Pro Memoria przyznaje Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych by uhonorować osoby fizyczne i prawne szczególnie zasłużone w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Źródło: Serwis Ministerstwa Spraw Zagranicznych – msz.gov.pl – „Niemcy: W trosce o polskie miejsca pamięci”.

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub