Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Berlin. Małżonki Prezydentów Polski i Niemiec o kształceniu zawodowym

Berlin. Małżonki Prezydentów Polski i Niemiec o kształceniu zawodowym

24/10/2018 10:51

W Berlinie Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Niemiec rozmawiały o kształceniu zawodowym w obu krajach i programie European Vocational Skills Week. Panie wzięły też udział w śniadaniu wydanym przez Elke Büdenbender z okazji wizyty Małżonki Prezydenta Polski, podczas którego dyskutowano o projekcie PNWM „Razem osiągniemy więcej”. Następnie Pierwsze Damy odwiedziły przedszkole „Hausburgviertel”, a Agata Kornhauser-Duda spotkała się z polską i niemiecką młodzieżą w siedzibie Bundestagu.

Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy i Elke Büdenbender. Fot. Grzegorz Jakubowski – KPRP

W ramach trwającej wizyty w Republice Federalnej Niemiec Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Elke Büdenbender, z którą rozmawiała o doświadczeniach dotyczących edukacji zawodowej w obu krajach. Pierwsza Dama przedstawiła Małżonce Prezydenta Niemiec założenia systemu kształcenia zawodowego, które w Polsce podejmuje już ponad połowa absolwentów dotychczasowego gimnazjum. Panie rozmawiały o realizowanym w Polsce i Niemczech kształceniu dualnym polegającym na nauce zawodu bezpośrednio u pracodawcy oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym. W Niemczech większość absolwentów szkoły obowiązkowej wybiera jako dalszą ścieżkę edukacyjną system dualny. Panie podkreślały, że zdobywanie kompetencji oraz doświadczenia już w trakcie nauki stanowi doskonałe przygotowanie młodych ludzi do startu zawodowego, a rosnąca liczba specjalistów różnych dziedzin jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego kraju. Agata Kornhauser-Duda mówiła także o obowiązującym systemie kształcenia zawodowego w Polsce oraz o planowanych zmianach ustawowych w tym zakresie.

Elke Büdenbender jest ambasadorką programu European Vocational Skills Week. Centralne obchody odbędą się w Wiedniu pod hasłem „Kształcenie zawodowe i przyszłość pracy: miejsca pracy i umiejętności”. Pierwsze Damy rozmawiały o cyklu wydarzeń zaplanowanych na początek listopada, których zadaniem jest szeroko pojęte promowanie umiejętności zawodowych wśród młodzieży i dorosłych. W Polsce Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbędzie się już po raz trzeci.

Temat kształcenia zawodowego Pierwsze Damy Polski i Niemiec kontynuowały podczas śniadania wydanego przez Elke Büdenbender. W towarzystwie przedstawicieli Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży Małżonki Prezydentów rozmawiały o inicjatywie „Razem osiągniemy więcej”, czyli międzynarodowych spotkaniach młodych ludzi. Zadaniem projektu PNWM jest zachęcenie uczniów do odkrywania i rozwijania własnych kompetencji oraz umożliwienie im zdobywania nowych umiejętności i międzynarodowego doświadczenia. W roku szkolnym 2018/2019 młodzi ludzie z Polski i Niemiec wezmą udział w ok. 40 spotkaniach w placówkach edukacyjnych. Projekty realizowane są dla uczniów szkół ponadpodstawowych innych niż licea, jak również podmiotów realizujących zadania w ramach kształcenia zawodowego i pracy społecznej na rzecz młodzieży.

Poprzez wizyty w firmach, udział w dniach tematycznych i warsztatach uczestnicy zdobywają wiedzę nt. rynku pracy, a także kompetencje społeczne ułatwiające im start w dorosłe życie. Na kolejny rok szkolny zaplanowane zostały praktyki zawodowe w kraju partnerskim służące zdobywaniu orientacji zawodowej lub praktyki w ramach już rozpoczętego kształcenia zawodowego. Planowana jest też budowa sieci przedsiębiorstw i instytucji w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, która również po zakończeniu projektu będzie oferowała na stałe dobre miejsca praktyk transgranicznych.

Projekt „Razem osiągniemy więcej” odbywa się pod wspólnym patronatem honorowym Małżonek Prezydentów Polski i Niemiec.

We wtorek Pierwsze Damy odwiedziły również przedszkole „Hausburgviertel”, gdzie dołączyły do dzieci biorących udział w zajęciach dla grup zróżnicowanych wiekowo. Panie zapoznały się z założeniami i praktyką pracy pedagogicznej opartej na Berlińskim Programie Kształcenia oraz na wychowaniu sytuacyjnym, według którego w centrum zainteresowania nauczyciela znajduje się aktualna sytuacja życiowa dzieci i ich rodzin. Pedagodzy kształtują codzienny program edukacyjny bazując na bieżących tematach i sytuacjach. W każdej z przedszkolnych stref zostały zaaranżowane miejsca, w których maluchy mogą aktywnie spędzać czas lub wyciszyć się. Naturalna dziecięca ciekawość oraz chęć odkrywania są pobudzane poprzez zaaranżowane kąciki do nauki, zabawy i czynności kreatywnych. Pomieszczenia wyposażone są w mobilne meble, tak by środki dydaktyczne mogły być swobodnie wykorzystane przy poszczególnych projektach w każdej z grup.

Wizyta Pierwszych Dam Polski i Niemiec w przedszkolu „Hausburgviertel”. Fot. Grzegorz Jakubowski KPRP

Agata Kornhauser-Duda rozmawiała także z uczęszczającymi do przedszkola dziećmi polskiego pochodzenia oraz dwujęzycznymi wychowawcami, którzy w codziennych sytuacjach komunikują się z dziećmi w swoich językach ojczystych. Obie kultury przeplatają się w aranżacji placówki współpracującej z niemiecko-polskim stowarzyszeniem „Kukuryku! e.V.”, mającym na celu wspieranie dwujęzycznej polsko-niemieckiej edukacji.

Po południu Małżonka Prezydenta, w towarzystwie uczniów dwóch współpracujących ze sobą liceów, zwiedziła siedzibę Bundestagu. Polska i niemiecka młodzież opowiedziała Pierwszej Damie o doświadczeniach zdobytych podczas wymian szkolnych oraz swoich pasjach i osiągnięciach edukacyjnych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Zgierzu oraz Evengelische Schule Köpenick z Berlina. (KS)

Informacja i zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony internetowej Prezydenta RP – www.Prezydent.pl