Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – dbajmy o język polski na całym świecie! Corocznie, 21 lutego, od prawie 20 lat, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Świętu temu przyświeca idea promowania używania mowy ojczystej, a w kontekście naszego kraju – kultywowania języka polskiego za granicą. Wspieranie edukacji polonijnej, dbałość o poprawność językową czy popularyzacja dwujęzyczności – … Czytaj dalej Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2017