Przejdź do treści

Najwyższy stopień ostrzegawczy w Niemczech. Ponownie zawyją syreny i rozdzwonią się wszystkie telefony

07/03/2023 13:21
Najwyższy stopień alarmowy - syreny zawyją w Niemczech

Wiadomości z Niemiec: Najwyższy stopień alarmowy – syreny zawyją w Niemczech. 9 marca o godzinie 11:00 ponownie zawyją syreny w Niemczech. Musisz być przygotowany na wycie syren oraz na przerwanie audycji w radiu i telewizji. Na twój telefon otrzymasz powiadomienie o zagrożeniu. Nie bój się jednak. To zaprogramowana akcja. O tym musisz wiedzieć.
Czytaj także: Warntag 2022 – Wielu użytkowników skarży się, że nie otrzymało ostrzeżenia. Ich telefony milczały

Najwyższy stopień alarmowy – syreny zawyją w Niemczech

W Nadrenii Północnej-Westfalii, największym pod względem liczby ludności kraju związkowym Niemiec, w czwartek, 9 marca 2023 ponownie zabrzmią lokalne sygnały ostrzegające o katastrofach. Syreny zawyją też w w Bawarii. Tego dnia odbędzie się kolejny Dzień Ostrzegawczy (Warntag). Jego celem jest przygotowanie ludności na ewentualny kryzys lub zagrożenie oraz uwrażliwienie jej na odpowiednie sygnały alarmowe i ostrzeżenia. Dzień Ostrzegawczy odbywa się w NRW corocznie od 2018 roku. W 2020 roku po raz pierwszy od zjednoczenia odbył się także ogólnokrajowy dzień ostrzeżenia zorganizowany wspólnie przez rząd federalny i stanowy. Ogólnokrajowy alarm testowy ma pomóc władzom krajów związkowych i lokalnym w ustaleniu, gdzie nadal występują luki w sieci ostrzegania.

Sygnały ostrzegawcze będą przybierać różne formy, mniej lub bardziej nowoczesne. W ratuszach zabrzmią syreny alarmowe. W wielu miejscach komunikaty o zagrożeniu zostaną wyświetlone na cyfrowych bilbordach. Zostaną przerwane audycje radiowe i telewizyjne.

Taki sam sms przyjdzie do każdego obywatela Niemiec

Systemy ostrzegawcze zostaną uruchomione także na oficjalnych aplikacjach ostrzegawczych NINA, KATWARN i BIWAPP. Osoby, które ściągnęły je na swojego smartfona otrzymają powiadomienia na swój telefon.

Co oznaczają dźwięki syreny?

Sygnały są łatwe do zinterpretowania. Jednominutowym, wznoszącym się i opadającym wyjącym tonem, ludność jest ostrzegana o zbliżającym się niebezpieczeństwie i proszona o włączenie radia i nasłuchiwanie ewentualnych komunikatów przez głośniki lub komunikatów przez radio. Jeśli jednominutowy dźwięk jest przerywany dwukrotnie, oznacza to pożar.

Jednominutowy, wznoszący i opadający dźwięk, emitowany w sumie trzy razy, wskazuje na zagrożenie. Może to być np. powódź, huragan, wypadek w zakładzie chemicznym czy atak. W takim przypadku należy szukać pomieszczeń ochronnych. 

Jednominutowy ciągły dźwięk, który jest dwukrotnie przerywany, i po którym następuje kolejny jednominutowy ciągły dźwięk – po 12-sekundowej pauzie oznacza katastrofę. Ciągły dźwięk, który jest przerywany przez chwilowe wycie, a następnie kontynuowany, oznacza alarm testowy. Ciągły dźwięk trwający jedną minutę oznacza: Entwarnung. O tym, jak powinieneś się teraz zachowywać, poinformują cię głośniki lub radio.

Syreny są nadal najważniejszym środkiem ostrzegawczym. Smartfony, radio i telewizja są zwykle wyłączane w nocy. Wyjący dźwięk syren dociera jednak do mieszkańców nawet podczas snu , podobnie jak komunikaty z wozów głośnikowych. Podczas zimnej wojny Republika Federalna Niemiec pierwotnie ustanowiła sieć syren w gminach, aby ostrzegać przed nalotami. Po zjednoczeniu wiele miast zachowało ten system.

źródło: RPOnline, PolskiObserwator.de