Przejdź do treści

Niemcy: Czy 6 stycznia będzie obowiązywać zakazu ruchu dla pojazdów ciężarowych?

04/01/2019 16:57

6 stycznia (Trzech Króli)  w Niemczech jest świętem obchodzonym w trzech landach (Badenia-Wirtembergia, Bawaria i Saksonia-Anhalt). Czy w tym roku obowiązywać będzie zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych? Tłumaczymy.

zakaz

6 stycznia (Święto Trzech Króli) w Niemczech jest dniem wolnym od pracy jedynie w trzech landach: Badenia-Wirtembergia, Bawaria i Saksonia-Anhalt. W związku z tym, że nie jest to święto w sensie § 30 ust. 3 Przepisów o Ruchu Drogowym nie obowiązuje w tym dniu zakaz ruchu drogowego dla pojazdów ciężarowych. Niestety, w 2019 roku święto to przypada w niedzielę, dlatego zakaz obowiązywać będzie na całej sieci dróg w godzinach 0.00–22.00.

 

Czytaj także: Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech w 2019 r.

 

Jakich przewozów zakaz jazdy w niedziele i święta nie dotyczy?

1. kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy, jednak tylko w odległości do 200 km;

1a. kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz);

2. przewozów
a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego,
b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsnego,
c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego,
d) łatwo psujących się owoców i warzyw;

3. przewozów materiałów kategorii 1 według artykułu 8 i materiałów kategorii 2 według artykułu 9 litera f punkt i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia
21 października 2009 roku określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie
(WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300 z dnia 14.11.2009 roku, str. 1, L 348 z dnia 4.12.2014 roku, str. 31);

4. specjalnych pojazdów ratowniczych do ewakuacji, holowniczych i pojazdów pomocy drogowej w przypadku awarii lub w innych nagłych przypadkach;

5. transportu żywych pszczół;

6. przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z przewozami wymienionymi w punktach 2 do 5;

7. przejazdów pojazdami użytkowanymi zgodnie z federalną ustawą w sprawie świadczeń na rzecz obrony (Bundesleistungsgesetz – BLG). Należy mieć przy sobie decyzję administracyjną dotyczącą
realizacji świadczeń (Leistungsbescheid) i przekazać ją na żądanie osobom odpowiedzialnym za kontrolę.

 

Udzielanie zezwoleń w drodze wyjątku
Wydawanie zezwoleń na poruszanie się ciężarówek w niedziele, święta (oraz wakacyjne soboty) leży w kompetencjach poszczególnych krajów związkowych (landów). W przypadku pojazdów wjeżdżających z zagranicy wnioski należy składać w urzędzie ruchu drogowego, właściwym dla danego przejścia granicznego.

Źródło: PolskiObserwator.de,  www.polen.diplo.de

 

 

AKTUALIZACJA 04/01/2019 17:01