Przejdź do treści

Niemcy: Oto dlaczego 20 września jest dniem wolnym od pracy w Turyngii

20/09/2021 15:02

Od 2019 roku, 20 września w Turyngii jest dniem wolnym od pracy. Tego dnia w Niemczech obchodzony jest Dzień Dziecka.

W Niemczech Dzień Dziecka obchodzony jest dwa razy w roku. W czasie zimnej wojny, w krajach RFN dzień ten przypadał na 20 września i był nazywany „Uniwersalny Dzień Dzieci”.  W NRD był to 1 czerwca i nosił nazwę „Międzynarodowy Dzień Dziecka”.  Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku, oficjalnie dzień dziecka to 20 wrzesień, jednak wiele osób z nowych krajów związkowych nie godzi się z tym i obchodzi to święto 1 czerwca.

Od 2019 roku kraj związkowy Turyngia uznał Dzień Dziecka (niem. Weltkindertag) jako święto państwowe i dlatego 20 września jest dniem wolnym od pracy.

Inicjatorem Dnia Dziecka w 1952 r. jest organizacja International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Następnie w 1954 roku zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

>> Dni wolne od pracy w Niemczech w 2022 roku

Jedynymi miejscami na świecie, gdzie Dzień dziecka zaczęto obchodzić wcześniej są Chiny i Japonia.  W Chinach dzieci honorowane są od 1926 r. Japońskie tradycje sięgają zaś VIII wieku.