Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Niemcy: Polski policjant odznaczony Orderem za zasługi dla Brandenburgii

Niemcy: Polski policjant odznaczony Orderem za zasługi dla Brandenburgii

24/07/2019 06:44

Polski policjant w uznaniu wybitnych zasług został odznaczony orderem za zasługi dla Landu Brandenburgii.

W dniu 22 lipca 2019 roku w Kancelarii Premiera Landu Brandenburgii w Poczdamie odbyła się uroczystość odznaczenia 14 osób, w tym naszego Oficera Łącznikowego Policji, orderem za zasługi dla Landu Brandenburgii.

W uznaniu wybitnych zasług dla Landu Brandenburgii i jego mieszkańców młodszy inspektor Wiesław Gom – Oficer Łącznikowy Policji w Republice Federalnej Niemiec został odznaczony orderem za zasługi dla Landu Brandenburgii osobiście przez Pana Dietmara Woidke – Premiera Landu Brandenburgii.

W uroczystości uczestniczył Pan prof. Andrzej Przyłębski Ambasador RP w Niemczech oraz Pan Hans –Jürgen Mörke – Prezydent Policji Landu Brandenburgia, który wnioskował o nadanie medalu naszemu oficerowi.

fot. Policja.pl

Mł. insp. Wiesław Gom od ponad 24 lat zajmuje się nieprzerwanie współpracą polskiej i niemieckiej Policji, szczególnie na terenach przygranicznych. Współpracę policyjną z naszym zachodnim sąsiadem rozpoczął w 1995 roku w ówczesnej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze, gdzie odpowiadał za wymianę informacji pomiędzy Policją a służbami z Landu Brandenburgia i Saksonią. Swoje obowiązki kontynuował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., a z chwilą utworzenia w 2007 roku Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku pełnił tam przez siedem lat funkcję Koordynatora polskiej Policji. Aktualnie mł. insp. Wiesław Gom, piąty rok, pełni służbę Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Republice Federalnej Niemiec na stanowisku I Radcy Ambasady RP w Berlinie.

Wieloletnie doświadczenie oraz liczne kontakty służbowe Oficera Łącznikowego są gwarancją utrzymania na najwyższym poziomie dotychczasowej współpracy polskiej Policji z przedstawicielami niemieckiego resortu spraw wewnętrznych.

Źródło: Policja.pl