Przejdź do treści

Niemcy: Pomoc dla osób poszkodowanych w powodziach

02/08/2021 16:19

Pomoc dla osób poszkodowanych w powodziach w Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii Palatynacie. Oto, kto może starać się o uzyskanie wsparcia finansowego.

Pomoc doraźna dla mieszkańców Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW)

Z doraźniej pomocy mogą skorzystać osoby, których główne miejsce zamieszkania znajduje się w jednym z powiatów Arnsberg, Düsseldorf lub Kolonia dotkniętych klęską powodzi i które w jej wyniku poniosły szkody.

Listę gmin dotkniętych skutkami powodzi można znaleźć TUTAJ.

W ramach pomocy natychmiastowej pokrywane są również szkody powstałe później, ale których przyczyny bezpośrednio związane są z powodzią.

Warunkiem do uzyskania pomocy jest wykazanie miejsca zamieszkania w regionie objętym powodzią a także wykazanie, że w gospodarstwie domowym powstały szkody o wartości co najmniej 5.000 Euro, które według oceny wnioskodawcy nie zostaną zrekompensowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wniosek o przyznanie świadczenia można składać do 31 sierpnia 2021 r. w gminie, w której poszkodowani mają główne miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć za pomocą dedykowanego FORMULARZA. Formularze można również otrzymać w urzędzie miasta/gminy i tam je wypełnić. W formularzu należy wymienić szkody poniesione w wyniku powodzi. Gmina sprawdza wiarygodność informacji, zatwierdza wnioski i wypłaca pieniądze. Nie ma możliwości składania wniosków online. Więcej info TUTAJ.

Pomoc doraźna przeznaczona dla przedsiębiorstw handlowych, zakładów przemysłowych, osób wykonujących wolne zawody, rolników oraz przedsiębiorstw rolnych i leśnych w NRW

O pomoc doraźną mogą ubiegać się Przedsiębiorcy, handlowcy i osoby wykonujące wolne zawody. Nie mogą się o nią ubiegać przedsiębiorstwa publiczne, osoby prywatne, o ile nie są samozatrudnione lub nie wykonują wolnego zawodu, oraz wszystkie rodzaje przedsiębiorstw, które nie posiadają własnego, odrębnego miejsca prowadzenia działalności. UWAGA! Gabinet w mieszkaniu nie jest odrębnym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

Jaka jest wysokość udzielanej pomocy doraźnej w tym przypadku dowiesz się TUTAJ.

Pomoc doraźna dla mieszkańców Nadrenii-Palatyntu

O pomoc doraźną w Nadrenii=Palatynacie mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które ucierpiały podczas powodzi.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać pomoc doraźną?

Szkody przekraczające 5.000 Euro (po odjęciu świadczeń ubezpieczeniowych i bez uwzględnienia darowizn). Wysokość pomocy wynosi maksymalnie 3.500 Euro na gospodarstwo domowe tj. 1.500 Euro na głównego przedstawiciela gospodarstwa domowego i po 500 Euro na każdą dodatkową osobę. Przy rozpatrywaniu wniosków brane jest pod uwagę miejsce zamieszkania. Otrzymane środki można przeznaczyć na zabezpieczenie podstawowych potrzeb gospodarstw domowych, które ucierpiały podczas powodzi. Nie jest to pomoc finansowa na odbudowę lub pokrycie powstałych szkód. W jaki sposób można złożyć wniosek? Czytaj TUTAJ.

Pomoc dla przedsiębiorców z regionu Ahrweiler

Przedsiębiorstwa handlowe, przedstawiciele wolnych zawodów i osoby pracujące na własny rachunek znajdujące się na obszarze bezpośrednich szkód powodziowych i bezpośrednio dotknięte przez powodzie. Przedsiębiorstwa z sektora rolnictwa i leśnictwa również mogą składać wnioski na ww. warunkach. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

źródło: Ambasada RP w Niemczech

 

 

 

AKTUALIZACJA 12/10/2021 13:03