Przejdź do treści

Niemcy wprowadzają surowe restrykcje na granicach w związku z nowym wariantem koronawirusa

26/11/2021 21:24

kwarantanna w Niemczech

Niemcy wprowadzają nowe restrykcje na graniach w związku z nowym wariantem koronawirusa. W piątek wieczorem, 26 listopada, rząd Niemiec ogłosił kilka państw świata OBSZARAMI MUTACJI KORONAWIRUSA. Podróż z tych krajów do Niemiec będzie możliwa tylko w nielicznych przypadkach.

Oprócz tego na czerwonej liście epidemiologicznej Instytutu Roberta Kocha w Berlinie figuruje obecnie wiele państw, w tym wiele europejskich uznanych za OBSZARY WYSOKIEGO RYZYKA (lista ta dostępna jest TUTAJ)

Polska NIE JEST obecnie uznawana za obszar ryzyka ani za obszar występowania mutacji.

Niemcy częściowo zamykają granice w związku z groźną mutacją

Jak informuje Instytut Roberta Kocha poniższa lista klasyfikacji OBSZARÓW MUTACJI KORONAWIRUSA będzie obowiązywać od 28 listopada 2021 r. od godziny 12:00. Federalne Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że ze skutkiem natychmiastowym odpowiednie właściwe organy ds. zdrowia mogą zarządzić kwarantannę i badanie na SARS-CoV-2 dla osób przybywających z krajów sklasyfikowanych jako obszary występowania mutacji. Czytaj dalej poniżej

 Wjazd do Niemiec w LISTOPADZIE 2021 r.: Restrykcje na granicy i na terenie Niemiec

Obszary nowych wariantów wirusa – obszary o szczególnie wysokim ryzyku infekcji ze względu na powszechne występowanie niektórych wariantów wirusa SARS-CoV-2 to:

  • Botswana
  • Eswatini
  • Lesotho
  • Malawi
  • Mozambik
  • Namibia
  • Zimbabwe
  • Republika Południowej Afryki

Wjazd z obszaru występowania mutacji (Virusvariantengebiet)

Wjazd do Niemiec z obszaru występowania mutacji jest możliwy co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i osób mieszkających w Niemczech. Jeżeli mieszkasz w Niemczech posiadaj przy sobie zaświadczenie zameldowania (niem. Meldebescheinigung).

Wszystkie osoby wjeżdżające z obszaru występowania mutacji muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 24h przed wjazdem do Niemiec (testy PCR, LAMP, TMA 72h) i muszą udać się na 14-dniową kwarantannę. Nie ma możliwości skrócenia kwarantanny. Nie obowiązuje zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem występowania mutacji a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu. Osoby przewożące zawodowo osoby lub towary muszą również posiadać negatywny wynik testu i nie podlegają kwarantannie, jeżeli ich pobyt w Niemczech lub w obszarze występowania mutacji nie przekracza 72h.

OBSZARY WYSOKIEGO RYZYKA COVID

Lista państw uznawanych obecnie przez Niemcy za kraje wysokiego ryzyka jest obecnie bardzo długo. Znajdują się na niej m.in.:  Belgia, Austria,  Czechy, Grecja, kilka rejonów Holandii, Słowacja, Irlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i wiele innych. Pełna lista znajduje się na stronie Instytutu Roberta Kocha (RKI) – KLIK.

Podróżni, którzy wcześniej przebywali w strefie ryzyka, są zobowiązani do wypełnienia cyfrowego formularza rejestracji wjazdu na stronie https://www.einreiseanmeldung.de oraz do posiadania przy wjeździe otrzymanego potwierdzenia. Potwierdzenie jest sprawdzane przez przewoźnika, a w razie potrzeby również przez policję federalną w ramach obowiązków straży granicznej.

Osoby powracające z tych krajów do Niemiec muszą poddać się obowiązkowej, 10-dniowej kwarantannie. Po 5 dniach mogą jednak wykonać kolejny test na koronawirusa i jeśli wynik będzie negatywny, automatycznie zostaną zwolnieni z dalszej kwarantanny. Z kwarantanny zwolnione są po powrocie do Niemiec z tych krajów osoby, które się zaszczepiły lub są ozdrowieńcami.

Źródło: RKI, Ambasada RP w Berlinie, PolskiObserwator.de

 

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:42