Przejdź do treści

Niemcy: Różnica pomiędzy obszarem ryzyka a obszarem WYSOKIEGO ryzyka

22/03/2021 12:15

granica obszar wysokiego ryzyka

Obostrzenia przy przekraczaniu granicy z Niemcami zależą od tego z jakiego kraju podróżujemy. Od niedzieli Polska została uznana przez Niemców za obszar wysokiego ryzyka. Czym różni się obszar ryzyka od obszaru wysokiego ryzyka? Wyjaśniamy.

Czym jest obszar ryzyka?

Obszar ryzyka to obszar znajdujący się poza Republiką Federalną Niemiec, dla którego Federalne Ministerstwo Zdrowia zidentyfikowało zwiększone ryzyko zakażenia się niebezpieczną chorobą zakaźną – w tym wypadku koronawirusem. Lista obszarów ryzyka jest na bieżąco aktualizowana. Można ją znaleźć na stronie Instytutu Roberta Kocha.

Czym w takim razie jest obszar wysokiego ryzyka?

Obszarami wysokiego ryzyka są obszary o wysokiej zachorowalności lub obszary występowania wariantów wirusa. Co to znaczy? 

Obszarami o wysokiej zachorowalności są rejony, w których występuje szczególnie wysoka liczba zakażeń, tj. ilość przypadków kilkukrotnie przekracza średnią zachorowalność odnotowaną w ciągu 7 kolejnych dni w przeliczeniu na 100.000 mieszkańców w Niemczech.  

Osoby wjeżdżające z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 48h już przed wjazdem do Niemiec i okazać negatywny wynik testu przewoźnikowi lub funkcjonariuszowi granicznemu podczas kontroli.  Czytaj dalej poniżej

Niemcy: Pełna lista nowych obostrzeń obowiązująca osoby z Polski od 21 marca 2021 roku>>>

Obszarami występowania wariantów(mutacji) wirusa są rejony, gdzie rozpowszechniona jest mutacja koronawirusa. W szczególności, jeżeli wariant ten nie występuje powszechnie w Niemczech, a niesie ze sobą wyjątkowe ryzyko.

Czym jest wyjątkowe ryzyko?

  1. przypuszcza się lub występują dowody potwierdzające łatwiejsze przenoszenie się danego wariantu wirusa, 
  2. ze względu na swoje inne właściwości dany wariant wirusa powoduje szybsze rozprzestrzenianie się zakażenia, 
  3. dany wariant wirusa zwiększa nasilenie choroby 
  4. osoby, które już otrzymały szczepionkę lub przebyły zakażenie COVID posiadają co najwyżej małą odporność na dany wariant wirusa.

Od 30 stycznia 2021 r., zgodnie z Rozporządzeniem Federalnego Ministerstwa Zdrowia, przewóz osób do Niemiec z obszarów wysokiego ryzyka związanego z mutacjami wirusa jest dostępny tylko dla obywateli Niemiec i dla osób na stałe zamieszkujących w Niemczech. Przepisy obowiązują co najmniej do 31 marca 2021 r.

Dlaczego wprowadzone zostało rozróżnienie pomiędzy obszarami ryzyka i obszarami szczególnie wysokiego ryzyka?

Konieczne jest rozróżnienie obszarów ryzyka od obszarów szczególnie wysokiego ryzyka. W przypadku obszarów wysokiego ryzyka wprowadzane są bardziej rygorystyczne przepisy wjazdowe. To rozwiązanie pozwala na ograniczenie dalszej transmisji SARS-CoV-2 i przeciwdziałanie szybkiemu rozprzestrzenianiu się jego nowych mutacji. 

(ps)

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ , www.gov.pl