Przejdź do treści

Niemcy: Szczepionka przeciwko koronawirusowi dla co drugiego Niemca

01/06/2020 18:53 - AKTUALIZACJA 01/06/2020 19:00

Według sondażu opublikowanego w poniedziałek jeden na dwóch Niemców zostałby zaszczepiony przeciwko koronawirusowi, gdyby dostępna była szczepionka.

Według ankiety internetowej przeprowadzonej przez instytut badawczy YouGov na zlecenie niemieckiej agencji prasowej dpa, co czwarty Niemiec dobrowolnie poddałby się szczepieniu, gdyby takowe istniało. Co piąty z 2056 respondentów odpowiadał natomiast, że nie chciałby być szczepiony. Częściej mężczyźni, niż kobiety, deklarowali chęć poddaniu się szczepieniu.

Szczepionka przeciwko koronawirusowi nie jest obecnie dostępna, ale trwają badania nad nią. Większość ekspertów jest zdania, że będzie ona dostępna najwcześniej w przyszłym roku.

Agencja dpa przypomniała, że badania kliniczne przeprowadzone na dużą skalę mogą obejmować szczepienie niektórych grup populacji w pierwszej fazie, ale może minąć wiele lat zanim dostępna stanie się szczepionka, będąca w stanie zapewnić skuteczną ochronę przed koronawirusem i przed Covid-19, potencjalnie śmiertelną chorobą układu oddechowego, którą patogen powoduje.

Niemcy są podzieleni co do potrzeby robienia szczepień przeciwko koronawirusowi: podczas gdy 44 procent ankietowanych opowiadało się za, 40 procent było przeciwnych szczepieniom.

W Niemczech krążyły spekulacje na temat szczepień przeciwko Covid-19. Rząd federalny wielokrotnie  jednak podkreślał, że żadne obowiązkowe szczepienia przeciwko koronawirusowi nie zostaną wprowadzone.

Niemiecka ustawa o ochronie przed infekcjami ustanawia ścisłe prawne granice obowiązkowych szczepień: nie mogą być one narzucone przez rząd federalny, ale możliwe jest, aby rząd federalny w porozumieniu z władzami kraju związkowego w szczególnej sytuacji zarządził szczepienia „dla zagrożonych grup ludności”.

Obowiązkowe szczepienia mogą być wprowadzone tylko w szczególnych przypadkach, ponieważ mogą one naruszać art. 2 niemieckiej ustawy zasadniczej, który mówi, iż:  „Każdy ma prawo do życia i do integralności fizycznej”.

Od marca szczepienia są w Niemczech obowiązkowe w celu ochrony przed wysoce zaraźliwą odrą, między innymi dla dzieci i personelu w przedszkolach i szkołach.

Źródło: dpa, Bz-berlin.de, PolskiObserwator.de

Czytaj także:

Niemcy: Znaczne zmiany od 1 i 2 czerwca. Oto, jakie ograniczenia zostają zniesione, a jakie pozostają