w

Niemcy: Ważna informacja dla dojeżdżających do Brandenburgii na temat testów oraz zaświadczeń od pracodawcy

Władze Brandenburgii w dniu 22 marca opublikowały komunikat adresowany do osób często przekraczających granicę polsko-niemiecką. Jak informuje Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji w specjalnym okólniku wyjaśniono z jakich ułatwień w podróżowaniu mogą korzystać osoby dojeżdżający do pracy. Poniżej przedruk komunikatu z facebookowej strony Centrum:
Polska została uznana przez rząd federalny Niemiec za obszar o wysokiej zachorowalności. Wynikają z tego szczególne obowiązki przy wjeździe z Polski do sąsiadującego z nią landu Brandenburgii.
Rząd Brandenburgii uczynił wyjątek dla osób dojeżdżających do pracy. W związku z tym wymagane są tylko dwa negatywne wyniki testu na tydzień.
Osoby dojeżdżające do pracy muszą jednak posiadać aktualne potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy lub zleceniodawcy, aby móc wjechać na teren Brandenburgii.
► Takie zaświadczenie uprawnia daną osobę do wjazdu na teren Brandenburgii bez wcześniejszego testu. Test powinien zostać przeprowadzony w miejscu pracy lub w drodze do pracy. Czytaj dalej poniżej
Dla obcokrajowców, którzy są zatrudnieni w Brandenburgii i podlegają ubezpieczeniu społecznemu oraz mogą to udowodnić aktualnym pisemnym zaświadczeniem od pracodawcy, Brandenburgia przejmie koszty przynajmniej jednego szybkiego testu w tygodniu w publicznych centrach testowania.
Osoby dojeżdżające do pracy, które są zatrudnione w innym kraju związkowym (np. w Berlinie) są w Brandenburgii traktowane jako osoby jadące tranzytem. Przy wjeździe do Brandenburgii osoby te nie potrzebują negatywnego wyniku testu, ale muszą opuścić Brandenburgię najszybszą drogą.
[Komentarz Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji: w pozostałych landach, np. w Berlinie obowiązuje mimo wszystko wymóg posiadania negatywnego wyniku testu.]

Niemcy: Co trzeci używany samochód wystawiony na sprzedaż w Niemczech ma zmieniony przebieg!

Niemcy: Najnowsze informacje z Niemiec i ze świata w skrócie, 23 marca 2021 r.