w

Niemcy: Dobra wiadomość dla Polaków, Niemcy znoszą kolejne obostrzenia dla podróżujących z Polski

Dobra wiadomość dla Polaków: od przyszłego tygodnia osoby podróżujące z Polski do Niemiec będą mogli bez większych ograniczeń poruszać się po terytorium całego kraju. Ma to związek ze zniesieniem przez władze Meklemburgii-Pomorza Przedniego obostrzeń, uniemożliwiającym turystom wjazd na jednodniowe wycieczki lub wjazd bez zarezerwowanego noclegu.  Złamanie zakazu jeszcze przez kilka dni podlega grzywnie w wysokości 150-2 000 EUR. Oto, najważniejsze zasady dot. wjazdu do Niemiec, kwarantanny i testów na koronawirusa, które będą obowiązywały Polaków do 3 września i od 4 września 2020 r.

Wjazd do Niemiec – zasady obowiązujące DO 3 września (za komunikatem Ambasady RP w Berlinie):

Przy przyjeździe do Niemiec z Polski nie ma obowiązku udania się na kwarantannę lub wykonywania testu na obecność koronawirusa. Do 3 września obowiązują częściowe ograniczenia w podróżach do Meklemburgii – Pomorza Przedniego. W landzie tym nie zezwala się na indywidualne, jednodniowe wycieczki do tego landu (zarówno z Polski, jak i innych krajów związkowych). W przypadku wjazdu turystycznego na teren Meklemburgii-Pomorza Przedniego do 3 września włącznie należy posiadać potwierdzenie noclegu. Złamanie zakazu wjazdu może wiązać się z karą w wysokości 150-2000 EUR. Przejazd tranzytowy przez teren landu, wjazd w celach służbowych lub wjazd na dłuższy urlop są dozwolone. W innych krajach związkowych nie ma podobnych ograniczeń.

Wszyscy podróżujący do Niemiec, w tym obywatele Polski, podlegają rygorystycznym ograniczeniom, jeżeli przyjeżdżają tutaj z kraju, który znajduje się poza UE strefą Schengen i Wielką Brytanią. K​​atalog tzw. ważnych powodów, które zezwalają w takim przypadku na wjazd do Niemiec, jest otwarty. Należą do nich m.in. wykonywanie pracy, powrót do stałego miejsca zamieszkania, niezbędny zabieg lekarski, opieka nad członkami rodziny, odwiedziny bliskiej rodziny, odwiedziny partnera, udział w uroczystościach rodzinnych, pobieranie nauki. W przypadku żądania funkcjonariusza granicznego, należy być w stanie podać powód wjazdu do Niemiec i go udokumentować. To do funkcjonariusza granicznego należy ostateczna ocena, czy powód wjazdu na terytorium Niemiec jest dostatecznie ważny. Z uzasadniania ważnego powodu wjazdu na terytorium Niemiec zwolnieni są podróżujący z wybranych krajów trzecich. Szczegółowe informacje i aktualną listę krajów, z których podróż nie wymaga posiadania ważnego powodu, można znaleźć na stronie Policji Federalnej.

KWARANTANNA PO PRZYJEŹDZIE DO NIEMIEC Z OBSZARU PODWYŻSZONEGO RYZYKA (w którym np. spędzało się urlop)

W przypadku powrotu do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka należy odbyć kwarantannę, a od 8 sierpnia 2020 r. należy się poddać testowi na obecność koronawirusa bezpośrednio po powrocie (np. na lotnisku) lub w ciągu 72 godzin po powrocie do Niemiec. Z obowiązku poddania się testowi po powrocie zwalnia negatywny wynik testu zrobionego 48 godzin przed przyjazdem do Niemiec. Obowiązek testowania nie dotyczy osób, które nie podlegają obowiązkowi kwarantanny na podstawie właściwych przepisów krajów związkowych, czyli np. pracowników transgranicznych, pracowników przedsiębiorstw transportowych czy osób podróżujących w tranzycie. Więcej informacji udzielają lokalne urzędy ds. zdrowia.

Tranzyt przez Niemcy jest dozwolony

Tranzyt jest uznawany przez władze niemieckie za ważny powód wjazdu na swoje terytorium.

Obywatele polscy, którzy lądują na niemieckich lotniskach z krajów nienależących do Unii Europejskiej, strefy Schengen lub Wielkiej Brytanii, powinni być w stanie udowodnić, że udają się dalej do Polski. W przypadku gdy funkcjonariusz graniczny będzie miał wątpliwości co do deklarowanego powodu wjazdu, może zażądać udokumentowania dalszych etapów podróży. Za potwierdzenie dalszej podróży uznawane są m.in. bilety na połączenia lotnicze, autobusowe lub kolejowe do Polski oraz potwierdzenie najmu samochodu. W przypadku braku udokumentowania dalszej podróży już linia lotnicza może odmówić wejścia na pokład samolotu. Taka sytuacja może dotyczyć każdej podróży z ww. krajów, gdy krajem docelowym na bilecie lotniczym są Niemcy (np. lot Nowy Jork – Amsterdam – Berlin). Ostateczna zgoda na przejazd tranzytowy przez Niemcy jest zawsze podejmowana przez funkcjonariusza granicznego.

Obywatelom polskim, którzy wracają do Polski przez Niemcy spoza terenu Unii Europejskiej, strefy Schengen lub Wielkiej Brytanii, sugerujemy w pierwszej kolejności korzystanie z funkcjonujących połączeń lotniczych między Niemcami a Polską.

Obywatele polscy, którzy wracają przez Niemcy z krajów lub regionów uznawanych przez władze niemieckie jako obszary podwyższonego ryzyka i udają się dalej do Polski nie podlegają obowiązkowi odbywania kwarantanny na terenie Niemiec, a co za tym idzie nie podlegają obowiązkowemu testowi na obecność koronawirusa po znalezieniu się na terytorium Niemiec. W dalszą podróż do Polski należy udać się bezpośrednio oraz w miarę możliwości unikać kontaktu z innymi osobami.

Przed podróżą należy zapoznać się również z przepisami wyjazdowymi obowiązującymi w kraju rozpoczęcia podróży, jak i w ewentualnych innych krajach tranzytowych.

Obywatele polscy, którzy podróżują tranzytem przez terytorium Niemiec do innego kraju, powinni się upewnić, że mogą kontynuować podróż po opuszczeniu Niemiec.

Wjazd do Niemiec – ważna zmiana i ułatwienie dla Polaków od 4 września 2020 r.

Według zapowiedzi władz Meklemburgii-Pomorza Przedniego od 4 września polscy turyści nie będą już podlegali ograniczeniom, uniemożliwiającym im m.in. jednodniowe wycieczki. Oznacza to, że od 4 września br. osoby przybywające z Polski będą mogły swobodnie wjeżdżać do wszystkich krajów związkowych Niemiec, bez konieczności odbywania kwarantanny czy poddawania się testom na obecność koronawirusa. Należy jednak się liczyć z wyrywkowymi kontrolami na granicy na podstawie dowodu osobistego. Ważne: Rygorystyczne ograniczenia nadal będą obowiązywały Polakom przybywającym z terenów uznanych przez niemiecki rząd za tereny wysokiego ryzyka. Aktualne informacje na temat zasad wjazdu i tranzytu przez Niemcy są dostępne na stronie internetowej Ambasady RP w Berlnie>>

Źródło: Ambasada RP w Berlinie, PolskiObserwator.de

W Niemczech prawie 40% osób z koronawirusem zaraziło się nim za granicą, oto 4 kraje wskazane jako źródło

Niemcy: minister zdrowia zapowiada dalsze restrykcje dotyczące podróży

Niemcy: 19-letni sprawca wypadku, w którym zginęła prawie cała polska rodzina nie pójdzie do więzienia