Przejdź do treści

Niemiecka policja: Skala transportu nielegalnych odpadów do Polski jest znaczna

13/06/2021 05:01 - AKTUALIZACJA 07/06/2022 12:22

Śledczy z krajowego urzędu policji kryminalnej Brandenburgii (LKA) podejrzewają, że na terenie dawnej kopalni żwiru w Beeskow w powiecie Odra-Szprewa składowano nielegalne odpady i że prowadzono stamtąd wywóz odpadów do Polski – pisze dziennik „Tagesspiegel”.

„Skala procederu transportowania odpadów, jak wynika z dotychczasowych badań, jest znaczna” – podkreślił rzecznik LKA.

Materiały azbestopodobne, tworzywa sztuczne i gruz drogowy miały być wyrzucane na składowisko w Beeskow bez zezwolenia. To, czy tamtejsze wody gruntowe i gleba są zagrożone, zostanie ustalone dopiero po ocenie próbek.

Według ustaleń agencji ochrony środowiska operator miał bez zezwolenia wywozić odpady do Polski. Chodzi o kilka ciężarówek dziennie, załadowanych odpadami, które miały zostać „niezgodnie z prawdą zgłoszone jako niepodlegające obowiązkowi zgłoszenia”. „Śledczy coraz rzadziej odkrywają nielegalne wysypiska, a firmy zajmujące się wywozem odpadów i mafia śmieciowa stosują nowe metody działania. Od lat kwitnie eksport odpadów, w tym nielegalnych, do Polski. W ostatnich latach kilkakrotnie płonęły tam nielegalne wysypiska śmieci – z odpadami z Niemiec” – pisze gazeta.

„Liczba spraw dotyczących nieuprawnionej eksploatacji obiektów maleje” – twierdzi rzecznik LKA. Z drugiej strony, nastąpił wzrost „nielegalnego i komercyjnego transgranicznego przemieszczania odpadów do Polski”.

„Brandenburgia ma szczególne znaczenie jako kraj tranzytowy i kraj pochodzenia dla nielegalnych transportów odpadów – dodał. Na przykład w 2018 r. w sześciu przypadkach trzeba było repatriować z Polski do Brandenburgii łącznie 150 ton odpadów, a były to tylko wykryte transporty” – podkreśla dziennik.

Według LKA nastąpił również gwałtowny wzrost „nieuprawnionego obchodzenia się z odpadami niebezpiecznymi” – co również jest dochodowym biznesem. Zdarza się, że całe ciężarówki gruzu i odpadów z budów i rozbiórek, takich jak papa czy płyty azbestowe, są wyrzucane do lasów lub na pobocza dróg, zamiast zostać zutylizowane po wysokich kosztach.

Od dziesięcioleci Brandenburgia zmaga się z lukratywnym biznesem mafii śmieciowej. Ponad sto nielegalnych wysypisk nie zostało do tej pory oczyszczonych.
Z Berlina Berenika Lemańczyk

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub