Przejdź do treści

Niemiecki Komitet Honorowy Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

28/06/2018 11:24

Niemiecki Komitet Honorowy Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Źródło zdjęcia: Serwis Ambasady RP w Berlinie- www.berlin. msz.gov.pl

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości został powołany w Niemczech Komitet Honorowy 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI, który w roku jubileuszowym patronuje przedsięwzięciom organizowanym na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Do udziału w zaszczytnym gremium zaproszenie przyjęli (w kolejności alfabetycznej):

Prof. Dr. Jörg Baberowski – niemiecki historyk

Kurt Beck – Przewodniczący Zarządu Fundacji Friedricha Eberta

Ks. Stanisław Budyń – Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, prałat Hon. J. Św.

Stephan Erb – Dyrektor Zarządzający Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Joachim Gauck – Prezydent Federalny a. D.

Arndt Günter Kirchhoff – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Związków Przedsiębiorstw Północnej Nadrenii Westfalii

Dr. Heiner Koch – arcybiskup, metropolita Berlina

Prof. Dr. Norbert Lammert – Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, Przewodniczący Niemieckiego Bundestagu a. D.

Michael Link – członek Niemieckiego Bundestagu

Sabine Lisicki – tenisistka

Josef Malinowski – Przewodniczący Związku Polaków w Niemczech e. V.

Markus Meckel – Minister Spraw Zagranicznych a. D.

Dietmar Nietan – Członek Niemieckiego Bundestagu

Thomas Nord – Członek Niemieckiego Bundestagu

Cornelia Pieper – Konsul Generalna RFN w Gdańsku
Hans-Gert Pöttering – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego a. D., Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera a. D.

Romani Rose – Przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów

Manuel Sarrazin – Członek Niemieckiego Bundestagu, Przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej w Bundestagu

Sarah Singer – Przewodnicząca Żydowskiego Funduszu Narodowego e. V.

Prof. E.h. Dr. Drs.h.c. Klaus-Heinrich Standke – Przewodniczący Komitetu ds. Wspierania Polsko-Niemiecko-Francuskiej Współpracy

Prof. Dr. Rita Süssmuth – Przewodnicząca Niemieckiego Bundestagu a. D.

Stanislaw Tillich – Premier Wolnego Państwa Saksonii a. D.

Artur Wichniarek – Polski piłkarz mieszkający w Niemczech

Dietmar Woidke – Premier Brandenburgii, koordynator rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej

Paul Ziemiak – Członek Niemieckiego Bundestagu

25 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków Komitetu Honorowego, podczas którego Ambasador Andrzej Przyłębski przedstawił program obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.berlin.msz.gov.pl