Przejdź do treści

Niemieckie prawo jazdy do poprawki

09/03/2018 16:59

Według Komisji Europejskiej, niemieckie prawo jazdy nie spełnia wszystkich przepisów i musi zostać poprawione. O co chodzi?

Według Komisji Europejskiej prawa jazdy czterech państw członkowskich, w tym niemieckie, nie spełniają wszystkich przepisów europejskich i muszą zostać poprawione. Upomnienie, oprócz RFN, otrzymały także Włochy, Łotwa oraz Holandia. Błąd znajduje się w kolumnie 12 na odwrocie niemieckiego prawa jazdy.

Chodzi o umieszczenie na prawach jazdy, zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy 2006/126 z późniejszymi zmianami, dodatkowych informacji o ograniczeniach w formie kodu, na przykład wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub określające uprawnienia do kierowania pojazdem. Te ograniczenia określone są w obowiązujących przepisach i oznaczają, że kierowca mający wpisane dane ograniczenie w prawie jazdy zobowiązany jest do spełnienia określonego wymagania, aby móc kierować pojazdem zgodnie z prawem.

Niemcy i pozostałe trzy kraje mają dwa miesiące na zabranie stanowiska w tej sprawie.

źródło: Focus.de

AKTUALIZACJA 09/03/2018 17:06