Przejdź do treści

Niemy: Jest projekt ustawy, który ułatwi zatrudnienie pracownikom spoza UE

21/11/2018 15:50

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało wstępny projekt nowej ustawy imigracyjnym innym ministerstwom. Decyzja o otwarciu rynku dla pracowników spoza UE ma być podjęta przez rząd 19 grudnia.

Zgodnie z projektem przekazanym przez MSW innym ministerstwom każdy, kto ma umowę o pracę i uznane w Niemczech kwalifikacje, będzie mógł pracować w Niemczech w przyszłości – podaje „Süddeutsche Zeitung”.

Jedną z najbardziej znaczących zmian w ustawie jest zaniechanie sprawdzania przez pracodawców, czy pracę na danym stanowisku mógłby podjąć obywatel Niemiec, ani obywatel UE. Nowe przepisy nie będą też ograniczać się do zawodów, w których istnieje największy brak fachowców.

Kolejna proponowana zmiana dotyczy wykwalifikowanych pracowników, którzy będą mogli uzyskać pozwolenie na przyjazd do Niemiec na czas określony w celu poszukiwania pracy.

Nowe regulacje mają obowiązywać na razie przez pięć lat. Możliwy ma być też pobyt w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

Projekt ustawy ma na celu rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników w wielu regionach i branżach w całych Niemczech.

Niemieccy pracodawcy pilnie poszukują pracowników. Z najnowszych danych Instytutu Badań nad Rynkiem Pracy (IAB) aż 1,24 miliona miejsc pracy czeka tutaj na obsadzenie. Niemieckie przedsiębiorstwa jeszcze nigdy nie szukały tylu pracowników. W zachodnich landach czeka 950 tys. wakatów, a we wschodniej części kraju wolnych jest około 290 tysięcy miejsc pracy.

Jak donosi dziennik, MSW przekazało już wstępny projekt ustawy innym ministerstwom. Rząd w Berlinie ma podjąć decyzję w tej sprawie 19 grudnia.